מה הם ההבדלים בין מורה-מומחה ובין מורה מנוסה ?

מאת: John Hattie

פרופסור ג'ון האטי

John Hattie


אחד המאפיינים העיקריים של מורים מומחים הוא הייצוגים המעמיקים שלהם בנוגע להוראה וללמידה.

אין הבדל בין מורים מומחים ומורים מנוסים מבחינת 'כמות' הידע שלהם בנושאי הלימוד או בנוגע לאסטרטגיות הוראה. אך המורים המומחים שונים מהמנוסים באופן שבו הם מארגנים ומייצגים את ידע התוכן ובאופן שבו הם משתמשים בו. מורים מומחים משלבים חומר חדש הקשור לידע התוכן שלהם עם ידע קודם; הם מסוגלים לקשר בין נושא השיעור הנוכחי ונושאים אחרים בתכנית הלימודים; והם יוצרים שיעורים מקוריים משלהם על ידי שינוי, שילוב ותוספות לתכנית המקורית בהתאם לצרכים של תלמידיהם וליעדים שהם מציבים לעצמם.

הודות לכך שהייצוגים והקישורים מהותיים ומעמיקים יותר, מורים מומחים מסוגלים: 

 • לתאר באופן ספונטני את הקשרים בין נושאי השיעור והמתרחש בו ובין חוויות למידה
קודמות של התלמידים.

• לזהות במהירות רצף של אירועים המתרחש בכיתה, אירועים המשפיעים על ההוראה
והלמידה של הנושא.

• לאתר סיטואציות בעלות משמעות לתהליך ההוראה והלמידה ולמקד בהן את תשומת הלב.

• על סמך ייצוג הידע שלהם, הם מיטיבים לִצפות מראש תהליכים שיתרחשו בכיתותיהם.

• לזהות מאגר תרחישים נרחב יותר שהתלמידים יכולים לנצל לפתרון בעיה מסוימת ועל ידי
כך הם מסוגלים לצפות מראש ולהגדיר את סוגי השגיאות שהתלמידים עלולים לעשות.

• להיות הרבה יותר נגישים ורגישים לתלמידיהם )אחת הסיבות לביקורת שלי על בתי הספר
העל יסודיים בניו זילנד היא הדגש הרב מדי על תכנית הלימודים, על ההערכות, על - -
הצלצולים בין השיעורים וההפסקות, ועל שאר מנגנוני בקרה בירוקראטיים, במקום לשים
את הדגש על נגישות המורים ועל רגישותם כלפי התלמידים(.

למאמר המתורגם המלא ( הספריה של קרן טראמפ) .


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  מורה מומחה יהיה זה שירצה , ישאף ויחתור לחירות מקצועית. מורה מנוסה ידע לבצע את עבודתו כפי שהתבקש…דרושים לנו מורים המומחים בהוראה וחינוך

  פורסמה ב 01/06/2012 ע״י דורית לאור

  אכן , אך לצערי חלק לא מבוטל מהמורים נצמדים לספר כתורה מסיני , גם אחרי שנים של ניסיון אינם משתנים כלל , לדעתי מורה מומחה נולד להיות מורה , מאפיינים אלה אינם נרכשים במוסדות להשכלה גבוהה , אלא חלק מהאישיות של המורה , רגישות , פתיחות ,ראייה רחבה ועוד…

  פורסמה ב 10/06/2012 ע״י עג'מי סלימה
  מה דעתך?
yyya