מה הם הגורמים הממסדיים המשפיעים על שילוב יישומי מחשב של מורים מתחילים

מטרת המחקר (חקר מקרה) שנערך בארה"ב הייתה לבדוק מה הם הגורמים הממסדיים המשפיעים על שילוב יישומי מחשב של מורים מתחילים בשנים הראשונות להוראתם בביה"ס. ממצאי הביניים של המחקר מלמדים כי למורים מתחילים יש אמנם ניסיון בתפעול ובהכרת יישומי מחשב שנרכש באוניברסיטה או במכללה, אך לא ידע ברור בשילוב אותם יישומי מחשב בכיתה. הפיקוח המחוזי, והנהלת ביה"ס מתייחסים למורים מתחילים כמו למורים רגילים ואינם מודעים להכוונה המיוחדת שלה זקוקים המורים המתחילים מבחינת הטמעת יישומי התקשוב. הבעיה העיקרית היא המעורבות הרבה של המורים המתחילים בפעילות פדגוגית ובישיבות מורים שאינה מותירה להם זמן לתכנון יישומי המחשב בכיתה.

המורה המתחיל, שגדל על יישומי המחשב, אינו חש מחויבות אישית להטמעת הטכנולוגיה בכיתה כי חזון ביה"ס בנושא לא נהיר לו. מנהל ביה"ס, אמנם תומך במורה המתחיל מבחינת הלגיטימיות של הכנסת יישומי מחשב לכיתה, אך אין בהכרח ציפיות חד-משמעיות של רכז המקצוע או רכז השכבה לשילוב המחשבים בכיתה. התוצאה היא שהמורה המתחיל מעדיף להשקיע בתחומי הפדגוגיה הרגילה ולא הפדגוגיה המתוקשבת. ממצאי המחקר הוצגו בכינוס בכינוס ה- NECC2006 שנערך ביולי בסן דייגו בארה"ב  (Ilknur Kelceoglu)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya