מה הופך תוכנית הכשרה ל"לתוכנית חלופית לגיטימית" ?– הגדרה אופרטיבית

מאת: M. Haberman
מקור וקרדיט:
Haberman, M. (2006). What makes a program "alternative certification?"- An operational definition, National Association for Alternative Certification, 1(1), 5-11.
מילות מפתח: הכשרה חלופית
המאמר תורגם , סוכם ונערך ע"י ד"ר פנינה כץ , מכון מופ"ת.
המאמר מציג את הרקע להבנה של הקושי בהגדרת רישוי/תעודת הוראה חלופי/ת, ומציע הגדרה אופרטיבית של המושג.
פרופסיונאליות כנגד דה-רגולציה
פרופסיונאליות והדוגלים בה סבורים שלהכשרת מורים יש גוף ידע בסיס הכולל תיאוריה מוצקה ומחקר רב. בנוסף לידע תחומי הדעת שיש להורות, על המורים ללמוד כיצד ילדים ומתבגרים מתפתחים, כיצד הם לומדים וכיצד ללמד אותם, איך לנהל כיתה ואיך להשתמש בחומרי למידה ובטכנולוגיה בהוראה. כדי להשיג מטרות אלה פותחו בתי ספר לחינוך בהם אנשים מתכשרים להוראה כחלק מלימודיהם לתואר ראשון ולקבלת אישור/תעודת הוראה. יש העושים זאת בלימודים לתואר השני.
הפרופסיונליסטים מאמינים כי תוכניות ההכשרה חזקות דין כדי לשנות עמדות של מתכשרים ביחס להוראה, למידה, יחס לילד וכדומה. כתבי העת בהכשרת מורים פרסמו חומר רב מאוד המעיד על שינוי ערכים ועמדות של סטודנטים במהלך ההכשרה.
בצד מערכת ההכשרה התפתח מבנה פוליטי של מחלקות להכשרה האחראיות על מתן רישוי הוראה. המאמינים בגישה הפרופסיונליסטית נתמכים ע"י קבוצות רבות ובהן אנשי אקדמיה, מנהלי בתי ספר לחינוך ומכללות, מנהלי כוח אדם וגופים שונים נוספים. כדי לקיים מערכת זאת מקציבה המדינה תקציבים ממשלתיים גדולים, בצד מענקים לשיפור איכות ההוראה והמורים. אנשי הגישה הזו מאמינים שרק בידי המכללות והאוניברסיטאות היכולת לקיים הכשרת מורים איכותית.
לדוגלים בדה-רגולציה מערכת דעות שונה. הם אינם חושבים שלהוראה יש בסיס ידע מובחן כלפרופסיות אחרות. הם מאמינים שמה שמורים יודעים אינו "בסיס ידע מקצועי" הידוע למורים בלבד; זהו ידע הגיוני שיש לכל בוגר מכללה, הורה או מי שמוכן לחשוב על התנסויותיו כלומד באשר הוא. ההכשרה להוראה לדעת בעלי גישה זו נעשית תוך כדי הוראה, ובמוסדות ההשכלה הגבוהה יש ללמוד רק לימודים דיסציפלינאריים. תמצית הטעון היא שמה ששגוי בבתי הספר באמריקה הוא שאין למורים ידע דיסציפלנרי מספיק, וכל המבנה הארגוני של רישוי למורים מיותר. לדעתם לא המורה צריך ללמוד כיצד להתייחס לתלמיד; על התלמיד ללמוד כיצד להתייחס למורים, ויש להניח שמורים בעלי ידע רב יזכו ליחס מכבד מצד תלמידיהם.
מטרתהדה-רגולטורים היא לבטל את מערכות הרישוי הקיימות ולאפשר לבתי הספר לשכור לעבודה מורים באופן חופשי ועל פי שיקול דעתם. המאמינים בגישה זו הם התומכים בהפרטה, בלמידה בבית או בחינוך קהילתי. נמנים עליהם משרד החינוך האמריקאי מאז שנת 2000, חלק מהקרנות, אנשי אקדמיה ואחרים.
תוכניות חלופיות
מכללות ואוניברסיטאות מצהירות כי הן מקיימות סוג מסוים של תוכניות חלופיות, ויש אף המתכחשים לכך שתוכניות ההכשרה שלהם הן רגילות, מסורתיות או ממוסדות. כיום נהוג להשתמש במונח תוכניות מבוססות-שדה (field-based) כדי להצביע על כך שחלק ניכר מן ההכשרה מתנהל בבתי הספר.
המסלולים החלופיים מספקים בארה"ב כ-200,000 מורים חדשים מיד שנה. הן פתוחות לקהל בוגר יותר, לבעלי ידע דיסציפלינארי רב, לבעלי ניסיון בעולם העבודה, לבעלי משפחות, ליותר אנשי מיעוטים, ליותר גברים וליותר אנשים המחפשים עמדות בבתי הספר שבוגרי ההכשרה המסורתית אינם מעוניינים להשתלב בהם. כיום בתי הספר לחינוך והמכללות מנסים לשלב קהל לומדים מסוג זה בתוכניות הכשרה שיש להן מאפיינים של הכשרה מסורתית ובכך הם יוצרים בלבול רב בהבנת המושג "תוכנית חלופית".
המרכיבים של תוכנית חלופית "טהורה"
המרכיבים שלהלן משקפים עמדה של אנשי הדה-רגולציה שפיתחו את התוכניות החלופיות הראשונות:
1.     המועמד הוא בוגר מכללה בעל ידע דיסציפלינרי ללא למידה קודמת בתחום החינוך, הנשכר לעבודה ע"י המחוז כמורה מן המניין מבחינת שכר ותחומי אחריות.
2.     המועמד צריך לעמוד בכל קני המידה הארציים והמחוזיים להעסקה, כולל הצלחה במבחנים כתובים, ראיונות, בדיקות בריאותיות ובדיקות יושר. קורסים בחינוך אינם חלק מהתנאים הנ"ל .
3.     המועמד ממונה לבית ספר כמורה רגיל בדומה לכל מורה מתחיל.
4.     בית הספר צריך למנות למועמד מורה חונך מסגל המורים.
5.     מתקיימות סדנאות או פגישות כדי לעזור למתכשרים בפתרון בעיות של מורים מתחילים ובהן בעיות ניהול כיתה, עבודה עם הורים, ניירת וכדומה. מטרת הפגישות היא להקל על עבודת המתכשר, והן אינן חלק מתוכנית לתואר. אין לקיים יותר מפגישה/סדנה אחת בשבוע, או פחות, מאחר שהמתקשר צריך להקדיש את עיקר הזמן להוראה ולמטלות היומיומיות
6.     המתכשרים משובצים כמורים מתחילים על פי צורכי המערכת, גם אם מדובר בבתי ספר קשים או מאתגרים במיוחד.
7.     אין חובה להשתלב בתוכנית אקדמית כלשהי.
8.     הערכת המועמדים מבוססת על ביצועי ההוראה הממשיים שלהם, כולל הישגי התלמידים.
9.     המתכשרים מועסקים או מפוטרים על פי קני מידה ונוהלי הערכה של המחוז המתייחסים למורים מתחילים.
10.בית הספר או המחוז הם הממליצים על כך שמתכשר ראוי לרישוי.
 
במסמך מפורטות בצד כל מרכיב מהנ"ל השאלות השכיחות ביותר שהועלו לאור התוכניות החלופיות שהוצעו.
ההגדרה של תוכנית חלופית
אין תוכנית רבות העומדות במערכת של עשרת המרכיבים שלמעלה. כדי שתוכנית תיחשב ל"תכנית חלופית לגיטימית" המרכיב הראשון שלמעלה – ידע דיסציפלינרי – צריך להיות מרכיב חובה. כדי שהמושג "תוכנית חלופית" יהיה בעל תוקף עליו להתייחס לתוכנית שבה ניתן לבוגר מכללה/אוניברסיטה בעל כשירות בתחום דעת מסוים וללא קורסים קודמים בחינוך להיות מועסק בבית ספר כמורה שמקבל משכורת ואחריות מלאה בכיתה.
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya