מה הופך מורים טובים לכאלה? ניתוח מקרים ביחס לקשר בין יעילות מורה לבין הישגי לומד

מאת: J.H Strong

Strong, J.H., Ward, T.J., & Grant, L.W. (2011). What makes good teachers good? A cross-case analysis of the connection between teacher effectiveness and student achievement, Journal of Teacher Education, 62(4), 339-355.

המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

מילות מפתח: יעילות מורה, ניהול כיתה, דרכי הוראה, הישגי תלמידים, למידה.

לאחרונה, הולך ומושם דגש על חשיבות הקשר בין יעילות מורה לבין היבטים שונים של הכשרת מורים והכשרת מנהלי מחוזות ובתי- ספר , בין היתר נעשות פעולות שמטרתן: זיהוי הידע והכשירויות הדרושים למתכשרים להוראה, גיוס וקליטה של מורים בעלי פוטנציאל להיות מורים יעילים, תכנון ויישום התפתחות מקצועית, ביצוע הערכות תקפות ואמינות של הוראה ופיטורי מורים בלתי-יעילים תוך שמירה על היעילים שבהם (Darling-Hammond & Bransford, 2005, Hanushek, 2008). סוג ההיערכות מקבל תשומת לב גדלה והולכת כאמצעי חשוב למתן חינוך איכותי לכל התלמידים ולשיפור בתי הספר.

במחקר נבדקה יעילות המורים רק במונחים של הישגי תלמידיהם. הוא נערך בשני שלבים: בשלב ראשון נבדקה השפעת הערך המוסף של מורים על השיגי תלמידים - באיזו מידה יש למורים השפעה חיובית מדידה על הישגי תלמידים? בשלב השני נעשתה השוואה של דרכי ההוראה בין המורים שדורגו ברבע העליון(17 מורים) לבין מורים שדורגו ברבע התחתון(15מורים) - במה שונות דרכי הוראה והתנהגויות הוראתיות של מורים יעילים מאלה של מורים פחות יעילים במונחים של השיגי התלמידים?

1.מהי "יעילות בהוראה"? – זהו מושג חמקמק שמשתמשים בו כשחושבים על המורכבות של ההוראה ועל ההקשרים הרבים שבהם היא מתרחשת (Lewis et al., 1999). סקירת –על של מחקרים בתחום הובילה להגדרת ארבעה ממדים ומתוכם תת-ממדים המאפיינים יעילות מורים. ממדים ותת-ממדים אלה מהווים את המסגרת המושגית של המחקר. הממדים ותת-הממדים הם:

היעילות ההוראתית: שימוש בדרכי הוראה מגוונות כהוראה ישירה, הוראה אישית ועוד ((Weiss et al., 2003, מיקוד בלמידה(Wenglinsky, 2004), בהירות ומורכבות Zahorik et al., 2003)), ציפיות ללמידת תלמידים ( Palardy & Rumberger, 2008), שימוש בטכנולוגיה((Cradler et al., 2002, ושאילת שאלות((Strong et al., 2008;

השימוש בהערכה תלמידים: הערכה למטרת הבנה (Hattie & Timperley, 2007) ומשוב(Black et al., 2004);

• יצירת סביבת למידה חיובית ומאורגנת: ניהול כיתה(Taylor et al., 2000 ), ארגון כיתה Zahorik et al., 2003)) וצפיות התנהגותיות (Palardy & Rumberger, 2008);

התכונות האישיות של המורה: אכפתיות ויחסים חיוביים עם תלמידים(Collinson et al., 1999)), הוגנות וכבוד (McBer, 2000), עידוד ואחריות (Strong et al., 2005) והתלהבות (Rowan et al., 1997).

המחקר בחן דרכי הוראה בכיתה של מורים יעילים לעומת מורים פחות יעילים, דירוג המורים התבסס על הישגי תלמידים בקריאה ובמתמטיקה. בשלב הראשון של המחקר נבדקה, בגישה כמותית, על פי משתנים ומבחנים שונים מידת היעילות של 307 מורי כתות ה' במונחים של הישגי תלמידיהם, והם דורגו מ"יעילים מאוד" ל"יעילים ברמה נמוכה".

בשלב השני של המחקר 32 מורים מכלל הנבדקים, משני קצוות הדירוג של השלב הראשון, השתתפו בחקר מקרים שבדק את דרכי ההוראה וניהול הכיתה שלהם. הממצאים השוו לנתוני יעילות מורים שחושבו בשלב הראשון כדי לבדוק את ההשפעה של התנהגויות מורים מסוימות על היעילות הכוללת של מורים בשנה מסוימת.

יש במאמר סקירה ממיינת מהעשור האחרון בערך המתייחסת למושג של יעילות מורים על מרכיביו. חלק מהפריטים המחקריים מובאים להלן.

ביבליוגרפיה


Black, P. et al., (2004). Working inside the black box: assessment for learning in the classroom, Phi Delta Kappan, 86(1), 9-21.
Cotton, K. (2000). The schooling practices that matter most, Portland: Northwest Regional Educational Laboratory and the Association for Supervision and Curriculum Development.
Collison, V., et al., (1999). Exemplary teachers :practicing an ethic of care in England, Ireland and the U.S., Journal for a just and Caring Education, 5(4), 349-366.
Cradler, J., et al., (2002). How does technology influences student learning? Learning and Leading with technology, 29(8), 193-200.
Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2005). Preparing teachers for a changing world: what teachers should learn and be able to do? San Francisco: Jossey Bass.
Fidler, P. (2002). The relationship between teacher instructional techniques and characteristics and student achievement in reduced size classes, LA: LA Unified School District.
Hanushek, E.A. (2008). Teacher deselection. Retrieved: http://www.stanfordalummi.org/san_fracisco/documents/teacher_Deselection-Hanushek.pdf
Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback, Review of Educational Research, 77(1), 81-112.
Lewis, L., et al., (1999). Teacher quality: a report on the preparation and qualifications of public school teachers, Education Statistics Quarterly, 1(1).
McBer, H. (2000). Research into teacher effectiveness: a model of teacher effectiveness, Nottingham, UK: Department of Education and Employment.
Nye, B., et al., (2004). How large are teacher's effects? Educational Evaluation and Policy Analysis, 26(3), 237-257.
Palardy, G.J., & Rumberger, R.W. (2008). Teacher effectiveness in 1st grade: the importance of background qualifications, attitudes and instructional practices for student learning, Educational Evaluation and Policy Analysis, 26(3), 237-257.g,
Rowan, B., et al., (1997). Using research on employees' performance to study the effects of teachers on student achievement, Sociology of Education, 70, 256-284.
Strong, J.H., et al., (2005). Teacher effectiveness, student achievement and National Board of Professional Teaching Standards, Greensboro, NC: SERVE, Uni. of North Carolina at Greensboro.
Strong, J.H., et al., (2008). What is the relationship between teacher quality and student achievement? An exploratory study, Journal of Personnel Evaluation in Education, 20(3-4), 165-184.
Taylor, B.M., et al., (2000). Center for the improvement of early reading achievement: effective schools / accomplished teachers, Reading Teacher, 53(2), 156-159.
Weiss, I.R., et al., (2003). A study of K-12 mathematics and science education in the U.S., Chapel Hill, NC: Horizon Research.
Wenglinsky, H. (2004). Closing the racial achievement gap: the role of reforming instructional practices, Education Policy Analysis Archives, 12(64).
Zahorik, J., et al., (2003). Teaching practices for smaller classes, Educational Leadership, 61(1), 75-77.

מה דעתך?


Black, P. et al., (2004). Working inside the black box: assessment for learning in the classroom, Phi Delta Kappan, 86(1), 9-21. Cotton, K. (2000). The schooling practices that matter most, Portland: Northwest Regional Educational Laboratory and the Association for Supervision and Curriculum Development. Collison, V., et al., (1999). Exemplary teachers :practicing an ethic of care in England, Ireland and the U.S., Journal for a just and Caring Education, 5(4), 349-366. Cradler, J., et al., (2002). How does technology influences student learning? Learning and Leading with technology, 29(8), 193-200. Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2005). Preparing teachers for a changing world: what teachers should learn and be able to do? San Francisco: Jossey Bass. Fidler, P. (2002). The relationship between teacher instructional techniques and characteristics and student achievement in reduced size classes, LA: LA Unified School District. Hanushek, E.A. (2008). Teacher deselection. Retrieved: http://www.stanfordalummi.org/san_fracisco/documents/teacher_Deselection-Hanushek.pdf Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback, Review of Educational Research, 77(1), 81-112. Lewis, L., et al., (1999). Teacher quality: a report on the preparation and qualifications of public school teachers, Education Statistics Quarterly, 1(1). McBer, H. (2000). Research into teacher effectiveness: a model of teacher effectiveness, Nottingham, UK: Department of Education and Employment. Nye, B., et al., (2004). How large are teacher’s effects? Educational Evaluation and Policy Analysis, 26(3), 237-257. Palardy, G.J., & Rumberger, R.W. (2008). Teacher effectiveness in 1st grade: the importance of background qualifications, attitudes and instructional practices for student learning, Educational Evaluation and Policy Analysis, 26(3), 237-257.g, Rowan, B., et al., (1997). Using research on employees’ performance to study the effects of teachers on student achievement, Sociology of Education, 70, 256-284. Strong, J.H., et al., (2005). Teacher effectiveness, student achievement and National Board of Professional Teaching Standards, Greensboro, NC: SERVE, Uni. of North Carolina at Greensboro. Strong, J.H., et al., (2008). What is the relationship between teacher quality and student achievement? An exploratory study, Journal of Personnel Evaluation in Education, 20(3-4), 165-184. Taylor, B.M., et al., (2000). Center for the improvement of early reading achievement: effective schools / accomplished teachers, Reading Teacher, 53(2), 156-159. Weiss, I.R., et al., (2003). A study of K-12 mathematics and science education in the U.S., Chapel Hill, NC: Horizon Research. Wenglinsky, H. (2004). Closing the racial achievement gap: the role of reforming instructional practices, Education Policy Analysis Archives, 12(64). Zahorik, J., et al., (2003). Teaching practices for smaller classes, Educational Leadership, 61(1), 75-77.

  היכן, כיצד ניתן למצוא את התרגום למאמר?

  פורסמה ב 30/03/2012 ע״י יעל פז

  אבקש לשלוח את המאמר מתורגם לעברית:מה הופך מורים טובים לכאלה? ניתוח מקרים ביחס לקשר בין יעילות מורה לבין הישגי לומד. אני חייבת אותו לצורך מחקר.תודה

  פורסמה ב 03/06/2013 ע״י מיכל אוחנונה

  אשמח לקבל קישור לכל המאמר המתורגם,או לחילופין-היכן אני יכולה למצא את המשך התרגום של ד"ר פנינה כץ? אני עושה סימנריון בנושא מסוגלות מורים אצל תלמידים בעצ"מ ואשמח לקרא מאמר זה.תודה רבה.

  פורסמה ב 03/11/2013 ע״י אפרת בן-זמרה
  מה דעתך?