מה בין הכלה למצוינות?

במדינות המערב : ארה"ב, אירופה (כולל ישראל)  ואוסטרליה קיימות מערכות מפותחות של שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוכיות. במדינות אלה מתמודדים עם השאלה "האם שילובם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים יאט את תהליך הלמידה של התלמידים הנורמטיביים? האם יהוו מכשול להישגים?

ניתן לומר כי העולם נחלק לשתי גישות עיקריות בהתייחס לשילוב תלמידים בבתי ספר:

הגישה הדיכוטומית שלפיה נתפס השילוב כעומד בסתירה לחינוך הרגיל (ארה"ב).

• התפיסה כי שילוב משמעותו "אי אפליה", קבלת השונה וזכותו להשתלב מההיבט הלימודי, החברתי, התרבותי והאישי.

הדגם האירופאי, בהתייחס לשילובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות הרגילות, מציג מודל של רצף של שירותים של חינוך מיוחד, החל מבתי ספר מיוחדים ועד השילוב הפרטני בכיתה הרגילה. לפי מודל זה הפרט ומשפחתו יכולים לבחור בתכנית אחת מתוך רצף של תכניות ושירותים.

פיטר מיטלר, מי שהיה במשך שנים רבות פעיל במסגרת אונסקו בתחום של החינוך המיוחד, וביקר כמעט בכל מדינות העולם, כולל ישראל, טוען "ששילוב איננו מצב קבוע, סטטי, מסוים של "משולב "או "נפרד", אלא הוא תהליך, הוא דרך שיש לצעוד בה ." ( Mitller 2000 . )

ההשתלבות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים היא סוגיה מורכבת שאתה מתמודדות מדינות רבות. השילוב כרוך בהיבטים כלכליים מובהקים של הקצאת משאבים.

העולם נחלק באופן גס לשתי תפישות: האחת היא התפישה המתמקדת בקביעת סטנדרטים והצורך בעמידה בהישגים (אוסטרליה) והיא מובילה לצמצום השוני, בהתאם לתפיסות המסורתיות של הישגים לימודיים, וזאת בניגוד להרחבת התפיסה המתייחסת לשונות הרבה בין תלמידים המצריכה משאבים רבים ומידה רבה של גמישות. גרוסמן ( Grossman 2003 ) גורס "כי למעשה בתי הספר צריכים להוות המנוף המרכזי לשינוי חברתי."

לא די בשילוב, אלא יש צורך להתאים לכל תלמיד תכנית לימודים, לספק לו תמיכות מותאמות על - פי צרכיו האישיים ולאפשר מתן של רצף שירותים. בנוסף להתמודדות עם סוגיית השילוב מתמודדים בתי הספר עם הסוגיה הכללית של אוכלוסייה מאוד הטרוגנית של תלמידים הכוללת קבוצות שוליים שונות .

(מתוך הרצאתה של פרופסור שונית רייטר ביום העיון בנושא: " החינוך המיוחד – . דילמות ערכיות 2006 ) .

השילוב והחינוך המיוחד בהיבט הבינלאומי , פרופ' שונית רייטר , יום עיון בנושא: החינוך המיוחד – דילמות ערכיות
האגף לחינוך מיוחד , משרד החינוך התרבות והספורט
28.12.2006
הרצליה, בית חיל האוויר

מקור המידע :לבנת בכלר , עיריית ירושלים -  ( סקירה מקיפה על ההיערכות בחינוך המיוחד בעיריית ירושלים ) .

ראה גם :
שילובים מערכות חינוך וחברה
עורכות : גלעדה אבישר ,יונה לייזר ,שונית רייטר

למידע נוסף אודות פרופסור שונית רייטר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya