מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? המשגות מעודכנות למלאכת חוקנו כמורים ומחנכים

אלוני, נ' (2014). מה אתה עושה שאתה קם בבוקר? המשגות מעודכנות למלאכת חוקנו כמורים ומחנכים. החינוך וסביבו, ל"ו, 21-11.

"לפעמים התפאורה מתמוטטת", כותב אלבר קאמי, ואנו מוצאים עצמנו בעשייה מכנית, ללא אוריינטציה ערכית ורעיונית – מתנסים בחרדת האבסורד. בעקבותיה, על פי רוב, יגיעו יקיצה ותובנה בדמותה של תביעה למשמעות, פשר וכיוון.

מאמר זה מבקש להתמודד עם חרדת האבסורד כפי שמתנסים בה מורים ומחנכים אידאליסטים, בבקשם את ההגיונות המנחים והמצדיקים של מלאכת חוקם בחינוך ובהוראה.

הליך זה לא רק שאינו פתולוגי או פגום אלא חיוני להתחדשות האישית והמקצועית – והדבר נכון הן ברמה האישית-פרטית והן ברמה הציבורית-תרבותית של השיח החינוכי והמגמות המובילות בו.

לבו של המאמר אינו ממוקד בתיאור המצוקה אלא בהתוויית דרך עכשווית להיחלצות והתחדשות. בדברים הבאים אציג ניסיון להמשגות מעודכנות בשיח החינוכי אשר להבנתי בכוחן להוסיף חיוניות, בהירות ומשמעות – ובכך להעצים את אנשי החינוך וההוראה במלאכת חוקם.

תחילה אציג המשגות מעודכנות למונחי המפתח "חינוך" ו"תרבות" ובהמשך לשלושה נוספים שבלעדיהם לא תהיה תקנה – "מוסר", "חוש מידה" ו"טוב טעם".

למאמר המלא באתר מכללת סמינר הקיבוצים

ראו גם:

משמעות: בחיים, בחינוך, בהוראה ובלמידה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya