מהי מצגת היסטורית-פדגוגית?

ד"ר גדי ראונר


"השאלה המרכזית היא מה שואלים וכיצד מפעילים את הלומדים באמצעות הגירוי הטכנולוגי !!! הפעלולים לא ייעשו את העבודה לבד. מאחורי כל מצגת יש מורה שחושב, שמתכנן מה לשאול ואילו פעילויות להטיל על תלמידיו. "

מכיוון שאין תיאוריה שיכולה לבסס את קיומו של הכלי זה קראתי לו "מצגת היסטורית פדגוגית" ומדובר במצגת הנושאת תוכן היסטורי בצורות שונות, אך העיקר בו הוא השילוב של תרגילים ופעילויות שונות. אפשר לומר שהכל כלול בה: המידע הטקסטואלי והחזותי, ההוראות לתרגילים, המקורות, ההנחיות וגם הכלים השונים שנועדו לסייע בפתרון המשימות.

"אני מגדיר את האמצעי הזה כך: מצגת היסטורית-פדגוגית היא מצגת היסטורית אינטראקטיבית המשלבת בתוכה מטלות לימודיות: בהתחלה, באמצע או בסוף. המטלות מוצגת בין השקפים השונים. המצגת דומה לפרק בתוך ספר הלימוד שבו יש קטעי הסבר רציף, מפות, איורים, קריקטורות, שאלות, קטעי מקור, מטלות, צירי זמן, הבלטת מילים קשות, חלוניות וכו'. אך המצגת בנויה בצורה כזאת שהיא משלבת מטלות ותרגילים, פעילויות ומשימות והיא נועדה להוראה בבית הספר כי היא מכוונת לגרום ללמידה ולא רק להיות מוקרנת בצורה חד-צדדית על המורה כדי ללוות את דבריו ולהמחיש אותם. היא יכולה להיות מוקרנת בכיתה או יכולה לשמש כששיעורי בית.. המשימות יכולות אישיות, בזוגות, בקבוצות קטנות או במליאה".

למאמר המלא של ד" גדי ראונר
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya