מהי האפקטיביות של כיתת מולטימדיה בחינוך הגבוה?

מאת: Heping Deng

Deng, Heping; Zhang, Shouhong . " What Is The Effectiveness of a Multimedia Classroom?", International Journal of Instructional Media 34. 3 (2007): 311.


שני סקרים פותחו כדי למדוד ולהשוות את התפיסה של סטודנטים הלומדים באוניברסיטה גדולה בארה"ב לגבי הישגי הלמידה, שיטות ההוראה של המנחים, והשימוש בטכנולוגיה ללמידה בכיתה.

המחקר השווה בין שתי קבוצות של סטודנטים שנרשמו לקורסים בעלי סיליבוס זהה. 


187 סטודנטים נרשמו לקבוצה שלמדה את הקורס בכיתת המולטימדיה. ו--110 סטודנטים למדו את הקורס בכיתה רגילה.

תוצאות הסקר הראו כי לא נמצאו הבדלים מובהקים בתפיסות של הסטודנטים שלמדו בכיתה רגילה לבין הסטודנטים שלמדו בכיתת המולטימדיה לגבי הישגי הלמידה ולגבי השימוש בטכנולוגיה בכיתה.

אולם נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי קבוצות הסטודנטים לגבי תפיסתם את שיטות ההוראה של המנחים. לסטודנטים שלמדו שיעורים בכיתות המולטימדיה הייתה תפיסה חיובית יותר לגבי שיטות ההוראה של המנחים מאשר לסטודנטים שלמדו את השיעור בכיתות רגילות

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya