מהימנות מידע עבור מחקר אקדמי: סקירה והמלצות

Colepicolo, Eliane. "Information reliability for academic research: review and recommendations", New Library World 116.11/12 (2015): 646-660.

מטרה - מטרת מאמר זה היא לספק לחוקרים מדעיים ולסטודנטים אקדמיים סיוע הנוגע למהימנות מידע, אשר ניתן להשתמש בו במהלך חיפוש ואחזור מידע לצורך מחקר אקדמי, בהתבסס על ניסיון המחברת כספרנית באוניברסיטה וחוקרת בין-תחומית.

מערך המחקר - המאמר מורכב מהמשגה קצרה של המושג מהימנות מידע וממדריך מעשי הכולל שלושה תהליכים להשגת מידע מהימן: ידע של אינדיקטורים ביבליומטריים, הערכה של מקורות מידע וניתוח התוכן של פרסומים ששוחזרו.

ממצאים - קיימים פרסומים מעטים לגבי מהימנות מידע המכוונים ללמידה אפקטיבית ומעשית של חוקרים אקדמיים וסטודנטים, בהתבסס על ניסיונם של ספרנים העובדים באופן ישיר עם חיפוש ואימון ביבליוגרפי המבוסס על ספרות מדעית.

השלכות חברתיות - הביקוש הרב של שאילתות שהוגשו על ידי משתמשים אקדמיים לגבי אופן השגת מידע מהימן מדגים את הצורך במאמר כמו זה כדי להבהיר אותם.

מקוריות/ערך - מאמר זה משתף בפרקטיקות הטובות ביותר לצורך חיפוש וגילוי של מהימנות מידע, המבוססות על התנסויות שאינן זוכות בדרך כלל להתייחסות בספרות, ומציג תהליכים המכסים את האינדיקטורים הביבליומטריים, מקורות המידע ותוכני הפרסומים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

התפיסה של סגל ההוראה את ויקיפדיה במערכת אוניברסיטת המדינה של קליפורניה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya