מהוראה להנחיה: שלבים ועקרונות

מקור
From Teaching to Mentoring: Principle and Practice, Dialogue and Life in Adult Education, Routledge/Falmer, New York, Pages: 231
ספרם של Lee Herman and Alan Mandell נחשב כספר יסוד בתחומי חינוך מבוגרים בעיקר בגלל המשקל הרב שהוא מקנה לתהליכי הנחיה בהכשרת סטודנטים במכללות. פרקי הספר דנים בעקרונות ההנחיה כהליך פדגוגי משמעותי, שאילת שאלות במהלך ההנחיה, תכנית הלימודים כהליך של תכנון משותף בין המנחה והמונחים, המנחה כלומד, שלבי המעבר מהוראה להנחיה בהוראת סטודנטים ועוד.
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?