מהומה בכיתה: יסודות אפשריים לתיאוריה קוגניטיבית ללמידה והוראה

הספר אי-סדר בכיתה (Chaos in the Classroom)  מניח כיום את היסודות החדשים לתובנה של תהליכים המתחוללים בכיתות הלימוד, החל מכיתות בתי ספר היסודיים וכלה בכיתות המכללות והאוניברסיטאות. מחברי הספר מנסים לגבש תובנות ותיאוריות קוגניטיביות לגבי תהליכים המתחוללים בכיתת לימוד בימינו מנקודת המבט של תיאורית Chaos theoryוהליכי החשיבה המאפיינים של הלומדים כיום. 
מחברי הספר, מנסים להסביר את התיאוריה הקוגניטיבית שלהם מנקודת מבט של חקר המוח והשינויים אליהם חשופים הלומדים כיום מבחינת ההתנסויות שצברו עד כה ומבחינת יכולת החשיבה והפענוח שלה להקשרי למידה ומצבי למידה במציאות של ימינו.
 
Chaos in the classroom : a new theory of teaching and learning / Elizabeth Jane Davis, Thomas J. Smith, Dorothy Leflore.
Durham, N.C. : Carolina Academic Press, c2008.
Elizabeth Jane Davis is an associate professor of education at North Carolina A&T State University.
 
ראו תוכן העניינים:
 
  
Introduction
 
 
 
Ch. 1
 
The Nonlinear Dynamic Theory of Learning
 
3
 
 
A New Theory
 
3
 
 
Why Do We Need a New Theory of Learning?
 
4
 
 
Beginning with Critical Thinking for Every Child
 
5
 
 
Chaos Theory As a Window to the Learning Process
 
7
 
 
Sensitive Dependence on Initial Conditions
 
8
 
 
Iteration
 
10
 
 
Self-Similarity (Fractals), Catastrophe Shelves, Density and Strange Attractors
 
13
 
 
Summary
 
18
Ch. 2
 
Brain-Based Teaching Theory
 
21
 
 
Each Brain Is Unique
 
21
 
 
Brains Are Globally Stable but Locally Flexible, Incredibly Complex, Are Uniquely Shaped by Experiences, and Maintain Their Ability to Restructure Themselves throughout Life
 
23
 
 
Emotions Are Critical to the Restructuring Process
 
25
 
 
Brains Act to Create Meaning through a Process of Compare/Contrast and Patterning
 
27
 
 
Brains Create Meaning within Contexts
 
29
 
 
Summary
 
31
Ch. 3
 
Finding the Strange Attractor
 
33
 
 
The Structure Underlying Chaos
 
33
 
 
Graphing the Strange Attractor
 
34
 
 
The Didactic Lesson
 
37
 
 
A Random Discussion
 
42
 
 
Summary
 
47
Ch. 4
 
Headfirst and on Purpose
 
49
 
 
Over the Catastrophe Shelf
 
49
 
 
The First Class
 
50
 
 
The Second Class
 
52
 
 
The Third Class
 
56
 
 
More...
 
 
 

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  שלום! האם קיים חומר נוסף בנושא ה"כאוס" ותוכניות לימודים ו/או הקניית כישורי למידה ?

  פורסמה ב 29/03/2008 ע״י ד"ר עדי סולקין

  שלום ד"ר סולקיןנא לפנות למידעניות מרכז המידע הבין-מכללתי לקבלת סיועhttp://infocenter.macam.ac.il

  פורסמה ב 30/03/2008 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya