מדריך לניהול עבודת בית הספר וההורים

כתיבה: מלכה וידיסלבסקי ודליה שמש
זכותם של ההורים להיות מעורבים בחינוך ילדיהם מעוגנת בעקרונות המשטר הדמוקרטי (פרידמן ופישר, 2002, טרואן, 2004). זו גם חובתם. יתר על כך, בספרות המחקר יש הסכמה רחבה לגבי החשיבות של מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם בבית-הספר ותרומתה לילדים, להורים, למורים ולבית-הספר. אולם למרות ההכרה בחשיבות מעורבות ההורים בחינוך יש עדויות רבות באשר לקשיים המתעוררים במימושה.
המדריך מיועד למנהלי בתי-הספר היסודיים כאחראים על ניהול עבודת בית-הספר עם ההורים. היא מכילה לקט כלים ותהליכים שמטרותיהם: (א) להציג מידע עיוני ומחקרי שיתרום לעיצוב ולהפעלה של תוכנית יעילה ומועילה המותאמת לצרכי בית-הספר ולעבודה עם הורי התלמידים בו, (ב) לסייע לבית-הספר לקיים תהליכים שיאפשרו עבודה משותפת התורמת הן לקידום הילדים והצלחתם, והן לתפקוד בית-הספר כארגון חינוך ולמידה.
במדריך שלושה פרקים:
פרק א' – עוסק בתהליך קידום מעורבות ההורים בחינוך ושיתופם בבית-הספר
פרק ב' – מציג את הגורמים המשפיעים על מעורבות ההורים בחינוך ועל טיב היחסים בין בית-הספר להורים, כפי שזוהו בספרות המקצועית ולאור הניסיון המצטבר, ברמת בית-הספר, ברמת ההורים וברמת המורים.
פרק ג' – מציג כלים לעבודת בית-הספר וההורים.
מה דעתך?

    שלום ויום טוב אני סייעת בחינוך מיוחד במסגרת לימודי לגמול ב אני עושה עבודה סימנריונית בנושא מעורבות הורים ושיתופם בבית הספר אשמח לקבל ידע ומידע בנושא זהתודה והמשך יום ניפלא

    פורסמה ב 24/05/2016 ע״י אסתר חסון
    מה דעתך?