מדריך למורה בתחום למידה משמעותית בעידן החזותי


במרכזי הפסג"ה של משרד החינוך מתפתחת בשנים האחרונות גישה מיוחדת ללמידה משמעותית הכוללת התייחסות מושכלת לייצוגים חזותיים בתהליכי הוראה-למידה.

גישה זו התגבשה נוכח התגברות הכניסה של הטכנולוגיה לחיינו ולכיתות הלימוד והעושר של האמצעים החזותיים העומדים לרשותנו מצד אחד, ומצד שני מחקר רב על חשיבות ידע המורה כמתווך את הלמידה באמצעות ייצוגים חזותיים ללומדים. מהמחקרים האלה עולה כי הפדגוגיה החדשה מחייבת שימוש מושכל בייצוגים חזותיים- הם מציינים כי הייצוגים החזותיים לא קיימים רק לשם "העשרה" או "הגברת העניין והקשב אלא משמשים בעיקר ככלי מרכזי לתקשורת, לחשיבה, ולחשיבה על חשיבה (מטה-קוגניציה).

הטקסט שלפניכם מכוון ללמידה ולהוראה של מידע בגישות מתקדמות ומכוון ללמידה משמעותית.
הוא מבוסס על גישת ההוראה הבנייתית )הידע של הלומד נבנה ולא מועבר(, ועל פרדיגמה של למידה שיתופית )הידע נמצא בתוך השיח בין המשתתפים (. כמו-כן, הוא פונה במשולב להיבטים רגשיים ולהיבטים קוגניטיביים בלמידה ובהוראה.

לחוברת אשר נכתבה ע"י לימור ליבוביץ  ( מדריכה ארצית לאוריינות חזותית במרכזי הפסג"ה,
אגף א' לפיתוח מקצועי, משרד החינוך ).

מדריך למורה בתחום למידה משמעותית בעידן החזותי

לבלוג של לימור ליבוביץ

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya