מדריך הישרדות למורה בכיתה : דילמות אמיתיות בכיתה ודרכי פתרון

Title: The Teacher's Survival Guide: Real Classroom Dilemmas and Practical Solutions
Author(s): Marc R. Major
Publisher: Rowman & Littlefield, Lanham
ISBN: 1578868165, Pages: 360, Year: 2008
Search for book at Amazon.com
אחד הספרים הפדגוגיים היעילים שיצאו לאחרונה בארה"ב ואומץ ע"י מסלולי הכשרת המורים שם  אינו בהכרח קובץ מאמרים על תיאוריות פדגוגיות אלא קובץ מקרים וחקרי מקרים שנועדו להתוות למורים דרך מבחינת אסטרטגיות הוראה ופתרונות מעשיים בחזית ניהול הכיתה.  לצד כל דילמה אמיתית המשקפת את מציאות ההוראה והלמידה בכיתה מוצגים למורים דרכי היערכות של מורים מנוסים להתמודדות עם האתגר המסוים בכיתה או בהצגת התכנים והחומרים.  באופן עקרוני מעודד הספר את המורים ליצור אווירה של אמון בכיתה ולפתח גישה הוליסטית המכבדת את התלמיד כתלמיד אבל הספר והמקרים המוצגים בו לוקחים בחשבון גם את צרכי המורה והאילוצים איתם הוא צריך להתמודד בכיתה. כל פרק בספר מציג גם ממצאים ממחקרים חינוכיים מעודכנים  וסקירת ספרות בסוגיה הנדונה .
הספר נסקר לאחרונה בכתב העת החשוב Teachers College Record
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya