מדע במחשבה תחילה

מדע במחשבה תחילה
מחבר/ים: אילנה רונן, רחל צימרוט, שרון צ`כובר
הוצאת מכון מופ"ת , תמה , 2011
 
 
הספר מדע במחשבה תחילה נכתב על יסוד ניסיונן העשיר של מחברות הספר בהוראת תכנים בתחומי מדעי החומר, פיזיקה וכימיה ובהכשרת פרחי הוראה. מטרת הספר היא לעודד למידה משמעותית של מושגים מדעיים בסיסיים בד בבד עם טיפוח מיומנויות למידה וחשיבה. במרכזו של כל פרק בספר מוצגים מושגים ועקרונות מתחום תוכן נבחר, שלימודם מתבסס על סדרת פעילויות המשלבות פתרון בעיות רלוונטיות מחיי היום-יום. ייחודו של הספר הוא במבנה המודולרי שלו, המאפשר למורי המורים לבחור מתוך מגוון הפעילויות והנושאים המוצעים את אלה הקשורים במושגים הנלמדים ומשתלבים ברצף ההוראה שלהם. קהל היעד של הספר הוא מורי מורים, מורים בבתי הספר היסודי והעל-יסודי, סטודנטים מתכשרים להוראה ותלמידים.
תוכן עניינים ומבוא

ד"ר אילנה רונן, מרצה קורסים לכימיה, לפיזיקה ולהוראת המדעים בלמידה מרחוק בסמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות; ראש תכנית המצוינים במכללה ומרכזת פורום מרכזי תכניות המצוינים במכון מופ"ת. במסגרת תפקידה כמרכזת התמחות המדעים בסמינר הקיבוצים פעלה לקידום הוראת המדעים תוך כדי ביסוס יחסי שותפות בין בתי ספר יסודיים בעיר חולון לבין הארדמיה.

ד"ר רחל צימרוט, מנחה ומרצה בהוראת המדעים ובהכשרת עובדי הוראה באוניברסיטה העברית בירושלים; עוסקת בהוראת הכימיה בתיכון, ובעבר גם בסמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות; מחברת חומר בשינוי – ספר לימוד במדעים לחטיבת ביניים, וכן השתתפה בכתיבת מולקולות במסע – ספר בכימיה אורגנית לחטיבה עליונה.

ד"ר שרון צ'כובר, מרצה בתחום הכימיה ומרכזת את התמחות המדעים בסמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות. מלמדת במכללה קורסים במסגרת לימודי תואר ראשון ותואר שני בנושאים: כימיה כללית, כימיה פיזיקלית, כימיה סביבתית, ביוכימיה, מדעי החומר והוראתם.

תוכן עניינים ומבוא
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya