מדיניות מורים בשבר גאולוגי-פדגוגי

מחבר: ד"ר אמנון כרמון

כרמון, א' (2013). מדיניות מורים בשבר גאולוגי-פדגוגי, נייר עמדה לקראת כנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה, 2013.

בעשורים האחרונים התהוו שברים עמוקים בין בית הספר לסביבה החברתית שבה הוא פועל. פעולתו של בית הספר במתכונתו הנוכחית אינה רק בלתי פונקציונלית אלא גם מזיקה מבחינות חינוכיות וחברתיות חשובות. בלב השברים בין בית הספר לחברה נמצאים המורים כמוקד שמנקז את השבבים הניתזים אליו מכל העבר: התלמידים, ההורים, מנהל בית הספר, מטה משרד החינוך והציבור הרחב. לנוכח כל זה אנו מציעים שכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה 2013 ישמש נקודת פתיחה וזרז להתנעת תהליך של חשיבה אסטרטגית על פרדיגמות חלופיות לבית הספר, פרדיגמות ראויות ואפשריות במציאות הישראלית של ראשית המאה ה-21. אנו מציעים לגזור מהפרדיגמות המלצות מעשיות למדיניות מורים: המערך הכולל של הליכי ההכשרה, הפיתוח המקצועי, ההסמכה וההעסקה של המורים במערכת החינוך.

המסמך מציג חמישה שברים בין בית הספר לחברה שמחייבים חשיבה חדשנית:

1. בית ספר של מדינת לאום הפועל בסביבה גלובלית.
2. בית ספר שמחנך לתחרותיות כלכלית, אישית ולאומית, על רקע של משבר סביבתי גלובלי שנגרם בחלקו הגדול מתחרותיות זו.
3. בית ספר "חרושתי" שאמור להכשיר עובדים לכלכלת ידע.
4. בית ספר המבוסס על מדיום הדפוס ופועל בסביבה דיגיטלית.
5. בית ספר המניח מסגרות של משפחה, ילדות ונעורים שהתערערו מן היסוד.

שילוב של שברים אלו מציב ארבע בעיות מרכזיות לפני המורים, ובעיות אלו מחייבות מדיניות מורים חדשה: עומס יתר, אפקטיביות נמוכה, חוסר רלוונטיות והתפתחותו של קרע בין המדינה למורים. מצב זה מחייב את מדינת ישראל להמציא ולבנות מוסדות, כלים ותהליכים שיאפשרו חשיבה ותכנון אסטרטגיים בתחום החינוך, וכן ליצור את התנאים החיוניים שיאפשרו התמודדות מוצלחת עם בעיות השבר שכרוכות בעבודת המורה בזמננו.

לפיכך המסמך מציג שש המלצות מרכזיות. ארבע ההמלצות הראשונות מתייחסות למוסדות ולכלים החיוניים להתנעת תהליכי החשיבה והתכנון האסטרטגיים, ושתי האחרונות מתייחסות למדיניות מורים הנדרשת בעת הזו. ההמלצות הנוגעות לחשיבה האסטרטגית בחינוך הן:

1. יש להקים מרכז לחשיבה אסטרטגית בחינוך.

2. יש להקים יחידה לתכנון אסטרטגי במשרד החינוך.

3. יש ליצור תהליך קצר טווח של בניית חזון חינוכי עתידי למדינת ישראל.

4. ראוי ליצור "יחידת מעבדה" במערכת החינוך לבחינת השינויים המוצעים.

ההמלצות בתחום מדיניות המורים הן:

1. יש להקים גוף מתכלל להובלת השינויים הפדגוגיים המוצעים.

2. על הכשרת המורים והפיתוח המקצועי של מורים להפוך לטרנספורמטיביים באופיים.

קישור לחוברת ההכנה לכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה 2013 בנושא "החינוך ושברו: לקראת פרדיגמה חדשה בחינוך":


הנתונים באדיבות מרכז גוטמן לסקרים שבמכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya