מדיניות חדשה בארה"ב למדדי הערכה של הסמכת מורים

המועצה האמריקאית להסמכת מורים (NCATE) גיבשה מדיניות חדשה שנועדה לקבוע מדדים כמותיים לגל גורמי הסמכת המורים במדינות ארה"ב. עד כה היו הקריטריונים העיקריים לבחינות הרישוי בארה"ב איכותיים וקבעו  הוכחת רמות שליטה ומיומנויות . עתה החליטה מועצת ה-NCATE בהחלטה מרחיקת לכת מחודש נובמבר 2005 לגבש מדדים כמותיים מחייבים לבחינות הסמכת המורים. המדדים הכמותיים יפותחו בשיתוף פעולה בין NCATE ובין חברות ומכונים המתמחים במדידה והערכה נורמטיביים. המשמעות מבחינת פרחי ההוראה בארה"ב היא מרחיקת לכת , הם ידרשו לעבור בחינות נורמטיביות ברמות מינימום שייקבעו מעתה ע"י ה-  NCATE.

 נוסח ההחלטה שהתקבלה

תיאור מערכת המדדים הקודמת

ראה מאמר  משנת 2003 שנכתב ע"י חוקרים במכון הובר האמריקאי

The Accreditation Game
By Sandra Vegari & Frederick M. Hess

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya