מדיניות הכשרת המורים הערבים בישראל בראי הזכות לחינוך: סוגיית המשילוּת כביטוי להכרה בייחוד הלאומי-תרבותי

אגבאריה, א' וגבארין, י' (2015). מדיניות הכשרת המורים הערבים בישראל בראי הזכות לחינוך: סוגיית המשילוּת כביטוי להכרה בייחוד הלאומי-תרבותי. דפים, 60, 35-11.

מאמר זה בוחן את מימושה של הזכות ל׳חינוך מותאם׳ מבחינה תרבותית בחינוך המיועד לאוכלוסייה הערבית בישראל, ובפרט את הזכות להשפיע על תוכני הלימוד במערכת הכשרת המורים הערבים. הדיון בחינוך לאוכלוסייה הערבית מתרחב במאמר מהמערכת הפורמלית למערכת הכשרת המורים הערבים, תוך התמקדות בשיח המשפטי. הדיון בזכות להשפיע על תוכני החינוך הוא, לטענתנו, דיון עקרוני בזכות לתרבות ובמידת החופש התרבותי שקבוצת המיעוט נהנית ממנו בבחירת הזהויות שלה ובקביעת הערכים שעל פיהם היא רוצה לחיות ולחנך את הדורות הבאים.

התמונה המתקבלת היא שלא הוכרה במפורש בחקיקה זכותו של המיעוט הערבי להשפיע על החינוך, לא כזכות פרטית (של התלמיד או ההורה) ולא כזכות קבוצתית, זאת למרות המגמה בשיח המשפטי להתאים את מערכת החינוך למציאות הרב-תרבותית בישראל. בהעדר כל הסדר משפטי ותוכני שעוסק בחינוך הערבי, המשפט נותן חופש פעולה שלטוני כמעט מוחלט למשרד החינוך, והוא שולט במערכת החינוך הערבית באופן ריכוזי מובהק הן ברמה הבית-ספרית הן ברמת המכללות להכשרת מורים.

המאמר המלא מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

ראו גם:

תנו לנו להתאבל! זהות פלסטינית ומדיניות החינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya