מדיניות הגיל הרך – סקירה משווה

פרופ' עמי וולנסקי הוא המדען הראשי במשרד החינוך; ד"ר אודט סלע היא ממונה קידום מחקרים חינוכיים בלשכת המדען הראשי; ד"ר איתי אשר הוא ממונה ניסויים ומחקרים חינוכיים בלשכת המדען הראשי

צוות לשכת המדען הראשי ערך סקירת מדיניות משווה לבקשתה של הגב' סימה חדד מה-יפית, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי במינהל הפדגוגי.

ערכה הרב של השקעה בגיל הרך מתועד במגוון מחקרים התומכים ומצביעים על הדיבידנדים בהם זוכות אומות המשקיעות בשלב החינוך המוקדם.

המסמך המובא בזאת נועד להביא בפני מקבלי ההחלטות, דרגים מקצועיים ודרגים נבחרים כאחד, ממצאים השוואתיים על הנעשה באומות העולם בתחום החינוך המוקדם, ובכך לסייע להגדיר יעדי המשך לפיתוח וצמיחה של שלב חינוך זה כמו גם הגברת הישגיו.

לסקירה המלאה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya