מדינה אחת, שתי תרבויות – מבט רב ממדי על אמונות של מורים ישראליים לכימיה לגבי הוראה ולמידה

Markic, Silvija; Eilks, Ingo; Mamlok-Naaman, Rachel; Hugerat, Muhamad; Kortam, Naji; Dkeidek, Iyad; Hofstein, Avi. "One country, two cultures – a multi-perspective view on Israeli chemistry teachers’ beliefs about teaching and learning", Teachers & Teaching , Feb2016, Vol. 22 Issue 2, p131-147.

מאמר זה מציג מחקר המתמקד בהבדלים בין אמונות של מורים לכימיה יהודים וערביים לגבי הוראה ולמידה של כימיה בבתי ספר תיכון בישראל. ישראל היא מדינה החווה בעיות של אוריינטציה תרבותית מגוונת של תושביה אך מיישמת את אותה מערכת חינוך עבור הסקטורים התרבותיים השונים שלה. החינוך כולל את אותה תכנית לימודים בכימיה הן עבור הסקטור התרבותי הערבי והן עבור הסקטור היהודי כמו גם מבחני בגרות הנקבעים על ידי משרד החינוך. לפיכך, מחקר זה יכול לשמש מקרה בולט עבור מדינות אחרות הניצבות מול מגוון תרבותי דומה.

המחקר מבוסס על שני כלים שונים שהם גם איכותניים וגם כמותיים באופיים. הנתונים האיכותניים נובעים מתיאורים של המורים לכימיה את עצמם כמורים בסיטואציה טיפוסית בכיתה המלווים בארבע שאלות פתוחות. ניתוח הנתונים נערך לפי שלושה סולמות איכותניים: אמונות לגבי ארגון הכיתה, אמונות לגבי יעדי ההוראה, ואמונות אפיסטמולוגיות. המחקר הכמותי מעלה תובנות על אמונות המורים לגבי מה מאפיין הוראה טובה.

המטרה העיקרית של מאמר זה היא לקבוע האם לשתי הקבוצות של המורים לכימיה עם רקע תרבותי-חברתי שונה בישראל יש השקפות שונות לגבי חינוך באופן כללי ולגבי הוראת כימיה במיוחד. הממצאים מספקים עדות לכך שבכיתות ישראליות בכימיה, האמונות של מורים ערביים שונות מאלה של המורים היהודים, אף על פי ששתי הקבוצות חיות באותה מדינה ופועלות באותה מערכת חינוך.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

האופן שבו תופסים מורים מוסלמים ויהודים את גבריותו של מנהל בית-הספר: היבטים תרבותיים וחברתיים של הקשר בין מנהל למורה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya