מדידה של אמונות מורים אודות למידה חברתית-רגשית

Brackett, M. A., Reyes, M. R., Rivers, S. E., Elbertson, N. A., Salovey, P. (2011). Assessing teachers’ beliefs about social and emotional learning. Journal of Psychoeducational Assessment

בעשורים האחרונים התחולל שינוי במוקד החינוך הבית ספרי. באופן מסורתי נהוג היה בבתי הספר להתמקד בהוראה של תחומי לימוד אקדמיים (שפה, מתמטיקה, מדעי הרוח והחברה). בעשורים האחרונים התבססה גישה חינוכית אשר בבסיסה תפיסה הוליסטית של הילד (“whole child”). גישה זו משלבת למידה חברתית ורגשית (SEL; Social and Emotional Learning), החיונית לבריאותם הגופנית והנפשית של התלמידים כמו גם להצלחה האקדמית שלהם.

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא למידה חברתית-רגשית

למידה חברתית-רגשית מוגדרת כתהליך ההתפתחות של מיומנויות וכישורים הקשורים לזיהוי וניהול רגשות, פיתוח רגשות של אמפטיה כלפי הזולת, יצירת קשרים בינאישיים מיטיבים, קבלת החלטות שקולה והתמודדות יעילה עם סיטואציות מאתגרות.

בעקבות הידע המחקרי הקיים אודות התועלת של למידה חברתית-רגשית, בתי ספר רבים משלבים בתוכנית הלימודים הבית ספרית תוכניות SEL, המיועדות לטיפוח מיומנויות אלה. עם התרחבות שדה הפעולה של תוכניות SEL, עולה הצורך לזהות את ההקשרים שבתוכם יש לתוכניות אלה הסיכוי הגבוה ביותר להשפיע באופן משמעותי.

מכיוון שהמורים הם המיישמים העיקריים של התוכנית בבית הספר, האמונות שלהם לגבי למידה חברתית-רגשית עשויות להשפיע על אופן העברת התוכנית ועל תוצאותיה. האפשרות למדוד את אמונות המורים באופן פשוט יחסית יכולה לסייע למפעילי התוכנית, כמו גם למנהלי בתי ספר, לקבוע את מידת המוכנות של בתי הספר להפעלת תוכנית SEL.

 מטרת המחקר הנוכחי הייתה לפתח ולתקף כלי המודד את אמונות המורים לגבי SEL.

המחקר כלל שני שלבים:

  1. השלב הראשון כלל פיתוח פריטים לשאלון כמותי ואיסוף נתונים מ-935 מורים שמילאו את השאלון. ניתוח הנתונים הציג שלושה רכיבים באמונות המורים לגבי SEL:
  • תחושות הנוחות בהוראת SEL.
  • מחויבות ללמידה אודות SEL.
  • תפיסות באשר למידת התמיכה של תרבות בית הספר ב-SEL.
  1. בשלב השני נבדק תוקף הניבוי של השאלון. ניתוח הנתונים סיפק עדויות לכך שהציונים ברכיבי שאלון אמונות המורים מנבאים מדדים הרלוונטיים לאפקטיביות של המורה ולאיכות ההעברה של התוכנית.

 סיכום

אמונות המורים באשר ללמידה חברתית-רגשית עשויות להשפיע על השגת המטרות של תוכניות SEL בבתי הספר. מפעילי תוכניות וחוקרים יכולים לעשות שימוש בכלי המודד את אמונות המורים לגבי SEL על מנת לקבוע את המוכנות של בתי הספר לאמץ תוכניות מסוג זה. כמו כן, ניתן לעשות שימוש במדדי הכלי על מנת לקבוע את העיתוי, הסוג וכמות ההכשרה שניתנת למורים על מנת להבטיח את השגת המטרות של התוכנית.

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya