מדידה והערכה של תכניות חברתיות וחינוכיות

הוצאת מכון סאלד 

תכניות חברתיות וחינוכיות מופעלות על ידי גופים רבים, בכללם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים ציבוריים, ובשנים האחרונות גם מוסדות פיננסיים פרטיים. ספר זה מציג באופן ידידותי, מקיף ועדכני, את תורת ההערכה של תכניות חברתיות וחינוכיות, ומתאר באורח שיטתי מושגים בסיסיים בתורת המדידה. הספר מתאר את האסטרטגיות ואת המודלים הקיימים בעולם ובארץ לעשיית מחקרי הערכה, ומציע מודל חדש להערכת תכניות – הערכה מטייבת: שילוב של הערכה רספונסיבית והערכה ממוקדת יעדים.

פרופסור יצחק פרידמן הוא מנהל מכון הנרייטה סאלד – המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות, וחוקר בכיר בו.

תוכן העניינים של הספר

חלק ראשון:

פרק א': מהי תכנית

מדיניות, תכניות ופרויקטים

דוגמאות של תכניות חינוכיות וחברתיות

תכנית לימודים כנושא להערכה

תכנית חברתית או חינוכית-מנקודת ראותו של המעריך

פרק ב': מה הערכה ומה מעריכים באמצעותה

 הגדרה של הערכה

הערכה מעצבת והערכה מסכמת

תהליך ההערכה

ארבעה סוגי הערכה בתהליך אינטגרטיבי

המטרות העיקריות של ההערכה

הערכה כמחקר: מחקרי הערכה ומחקר בסיסי

פרק ג': רציונל ומודלים מושגיים בהערכת תכניות

הערכה כחקר של פערים

הרציונל של טיילר להערכת תכניות

מודלים מושגיים של הערכה

פרק ד': על סיבתיות בהערכה

זמלוויס ומלחמתו בקדחת הלידה

על הסיבתיות בפילוסופיה של המדע

פרק ה': האקולוגיה של ההערכה

מקורות היוזמה למחקרי הערכה

תהליכים גלויים וסמויים של הערכה

תנאים שמכבידים על ההערכה

הערכה, פוליטיקה והדרישה לאחריותיות – התפתחות הקשר ביניהן

פרק ו': סטנדרטים ואתיקה בהערכה

סטנדרטים אמריקאיים למעריכים ולהערכה

סטנדרטים וכללי אתיקה בישראל

חלק שני: תהליכים ושיטות במחקרי הערכה

פרק ז': היערכות לקראת הערכת תכנית

מתי רצוי להעריך תכנית

היכרות עם התכנית המוערכת

מה להעריך בתכנית

המקורות להגדרת היעדים והתפוקות של תכנית

דוגמא ליעדים חינוכיים

בחירת המצבים והאמצעים להערכה של דפוסי התנהגות

פרק ח': אסטרטגיות של מחקרי הערכה

שיקולים כליים בהיערכות להערכה

הניסוי האקראי (הניסוי המבוקר)

מעין ניסוי: מחקר שכולל קבוצת ניסוי וקבוצת השוואה

מחקר שנשען על קבוצה אחת בלבד

מהי אסטרטגיית המחקר העדיפה?

סקרים במחקרי הערכה

הערכה כמותית והערכה איכותנית

הערכת תהליך או הערכת תוצאות

מחקרי פעולה

הערכה שנשענת על ניתוח עלות-תועלת

מערכי מחקר לא פורמליים

פרק ט': מחקרי הערכה ממוקדי יעדים והערכה רספונסיבית

מודל ה-CIPP: הערכה של ההקשר, התשומות, התהליל והתפוקות

הערכה רספונסיבית של תכניות - חקר מקרה

פרק י': הערכה מטייבת: רספונסיבית וממוקדת עניין

מהי הערכה מטייבת?

מבנה סכמאטי של תכנון וביצוע מחקר הערכה מטייבת

דוגמא להערכה מטייבת: הערכת התכנית "עוז לתמורה"

פרק יא: הדיווח על תוצאות מחקר הערכה ויישום המסקנות

כיצד מדווחים על ממצאי מחקר הערכה

כיצד מעודדים שימוש בממצאי הערכה

חלק שלישי: מושגים ותנאי יסוד במדידה

פרק יב: מדדים, משתנים והסולמות למדידתם

פרק יג: כלי מחקר במחקרי הערכה

פרק יד': מושגים שקשורים למדידה

פרק טו': המהימנות של כלי המדידה

פרק טז': התוקף של כלי המדידה

חלק רביעי: עיבוד נתונים במחקרי הערכה

פרק יז': הטיפול בנתונים שנאספו

פרק יח': מתאמים בין משתנים

פרק יט': ניתוח שונות

מקורות

מפתח


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  אני מעוניינת לרכוש את הספר. כיצד עושים זאת?

  פורסמה ב 04/02/2005 ע״י אלה שובל

  ניתן לרכוש את הספר באמצעות טופס ההזמנה שבאתר מכון סאלד.להלן קישור:http://www.szold.org.il/Content/Catalog/Site_Articles.asp

  פורסמה ב 04/02/2005 ע״י פורטל מס"ע

  שלום.רציתי לשאול האם בספר יש התייחסות לעמדות מורים כלפי הכנסת תוכנית לימודים / חברתית חדשה למערכת? כיצד החיבור / או חוסר חיבור משפיע על הטמעת התוכנית?תודה.

  פורסמה ב 11/01/2009 ע״י רויטל חזם
  מה דעתך?
yyya