מדידה והערכה: מה חשוב למתכשרים להוראה?

פרידמן, י' (2013). מדידה והערכה: מה חשוב למתכשרים להוראה? ביטאון מכון מופ"ת, 51, 22-17.

מדידה והערכה הן פעולות המצויות בלב תפקודו של המורה בכיתה ובבית הספר (Black, Harrison, Lee, Marshall, & William, 2003). כיוון שההערכה נועדה לקדם את ההוראה, ההכשרה להוראה חייבת לכלול גם הכשרה יסודית במדידה והערכה. ללא הכשרה ראויה ומקיפה בנושאים האלה, פרחי ההוראה המסיימים את לימודיהם והכשרתם לא יוכלו למלא את תפקידם כראוי וכנדרש.

מטרתו של המאמר היא להעמיד לדיון שתי נקודות עיקריות המאפיינות את המטען הלימודי וההתנסותי שהמתכשר להוראה צריך להיות מצויד בו: (1) העקרונות ויסודות התוכן בהכשרת המורים בתחום ההערכה; (2) הנושאים בתחום המדידה וההערכה שחשוב שיילמדו בהכשרת המורים.

ביסוד המאמר שלוש הנחות בסיסיות: ההנחה האחת היא שהערכה בחינוך (ובכל תחום אחר) נועדה לייצר החלטות מבוססות וראויות בדבר הפעולות הנדרשות כדי להשיג את המטרות שנקבעו. כיוון שכך, ייעודה של ההערכה הוא לשפר (ולא "לשפד"); ההנחה השנייה היא שמורים הם שותפים מרכזיים, המהווים ציר מרכזי בתהליכי ההערכה בחינוך על היבטיה השונים; ההנחה השלישית היא שהמורים (המרצים) המכשירים מורים צריכים גם הם, ואולי בראש ובראשונה, להיות בקיאים היטב בכל התחומים והנושאים שיש להקנות לפרחי ההוראה ובתחומי המדידה וההערכה בכלל זה.

מקורות

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & William, D. (2003). Assessment for learning: Putting it for practice. Berkshire, England: Open University Press.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya