מדידה, הערכה ושקיפות: השבחת המערכת או קילקולה?

גם כלי ההערכה המתקדמים ביותר לא יצליחו שלא לקלקל את המערכת אם ימשיכו להיות מלווים במסרים של חוסר אמון .
תמיד ילמדו בבתי הספר לקראת הבחינות ולכן הבחינות צריכות להיות כאלה שראוי ללמד לקראתן. בגלל ההשפעה העצומה של ההערכה והמדידה על מה שמלמדים, ההערכה חייבת להתאים את עצמה למטרות החינוך העדכניות. הערכה שמרנית, שמודדת את מה שאנו יודעים למדוד בקלות ולא את מה שהיינו רוצים ללמד, סוחבת את המערכת לאחור בעוד הערכה מתקדמת עשויה להצעיד את המערכת קדימה.
פרופ' ענת זוהר
למאמר של פרופסור ענת זוהר בעיתון "הארץ"

ראה גם :
ציונים זה לא הכל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya