מדוע תלמידים ישראלים אינם מצליחים במבחנים בינלאומיים במדעים? גישת ההעשרה האינסטרומנטלית

על הפתרונות של העשרה אינסטרומנטלית - ראו קובץ מצורף מימין

שגיאות תלמידים במטלות מדעיות

במחקר הזה בדקנו כיתות ח' ו-ט' בשלושה בתי ספר ממלכתיים באזור ירושלים. בית ספר א' (N=46) נחשב כמוסד בעל דרישות לימודיות גבוהות; לבית ספר ב' (N=14) דרישות בינוניות; ולבית ספר ג' (N=33) מספר די גדול של תלמידים עם קשיי למידה.

שאלות המחקר:

·  מהי רמת פתרון בעיות במדעים בכל אחד מבתי הספר?
·  אילו מטלות מהוות קושי מיוחד לתלמידים?
·  האם קיים הבדל בסוגי השגיאות של התלמידים בבתי הספר השונים?

מטלות:

ארבע מטלות מבוססות על פריטים TIMSSשפורסמו הוצגו לתלמידים (ראה המשך).

תוצאות:

תרשים מס' 1 מדגים האחוז הממוצע של תשובות נכונות לכל אחד מהבעיות בכל אחד מבתי הספר.

 

סוג שגיאות

ב"הס א'

ב"הס ב'

ב"הס ג'

"כדור הארץ"

מושג חילופי: "חם על פני כדור הארץ וככל שנכנסים יותר לעומק ונהיה קר יותר "

100%

100%

37.5%

תשובה שגויה ללא מושג חילופי

0

0

62.5%

"נהר"

חוסר התייחסות לשני מקורות מידע (לאן זורם הנהר ובאיזה כיוון)

50%

55%

27%

חוסר התייחסות אפילו לא לאחד ממקורות המידע (כיוון זרימת הנהר)

50%

45%

73%

"ברווזון"

מושג חילופי: "היונק הוא טורף"

100%

0

17%

תשובה שגויה ללא מושג חילופי

 

100%

83%

"דלי"

 

מושג חילופי: "דלי יותר קטן קרוב יותר למרכז מיצב את הדלי הגדול יותר שנמצא יותר רחוק""

63%

0

17%

תשובות שגויות ללא מושג חילופי. (השגת שיווי משקל כאשר דליים קטנים יותר וגדולים יותר נמצאים במרחק שווה מהמרכז)

37%

100%

37%

טבלה 1. מדגם של שגיאות תלמידי בתי ספר א', ב' ו-ג' בפתרון בעיות במדעים

 

מסקנות:

·  קיים הבדל איכותי והבדל כמותי בין בתי הספר בתחום פתרון בעיות במדעים

·  כל התלמידים התקשו בבעיות ("נהר") שדורשות מיומנויות קוגניטיביות ברמה גבוהה כגון שילוב מקורות שונים של מידע והסקת מסקנות.

·  שגיאות תלמידי בית ספר א' הראו נטייה להתבסס על מושגים חלופיים אשר היו מוטעים אך "הגיוניים". תלמידי בתי ספר ב' ו-ג' הראו נטייה לענות תשובות שגויות הקשורות להתעלמות מנתונים קיימים או לאנלוגיות שטחיות.

·  תלמידי כל שלושת בתי-הספר יפיקו תועלת מתוכנית קוגניטיבית אשר מטרתה תהיה לפתח מיומנויות לפתרון בעיות במדעים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya