מדוע תהליכי הרפורמה בבתי ספר אינם מתאימים למציאות הגלובלית והמקושרת כיום

מקור וקרדיט :
Paul E. Heckman & Viki L Montera —, School Reform: The Flatworm in a Flat World: From Entropy to Renewal through Indigenous Invention, Teachers College Record   Volume 111 Number 5, 2009.

הנחת היסוד של כותבי המאמר היא כי תהליכי החשיבה על רפורמות ותהליכי שינוי בבתי ספר שואבים את השראתם מודלים של המהפכה התעשייתית במאה העשרים. רפורמת No Child Left Behind לדוגמא, בארה"ב  היא ביטוי נאמן ומוחשי לחשיבה המדמה את ביה"ס לארגון תעשייתי. במאמר משווים המחברים את בין ההתנסויות והפעילויות הבית-ספריות לבין הפעילויות המכאנית של ארגוני תעשייה ועומדים על הצורך לשנות פרדיגמה זו. העולם כיום אינו דומה לעולם של המהפכה התעשייתית , הוא עולם דינאמי , שטוח יותר שבו משאבי אנוש וידע נמדדים ומוערכים אחרת. התודעה המעודכנת על תהליכי ידע מקושרים בעולמנו ועל חשיבות תקשורת בין מחוללי הידע היא היא שצריכה להניע את תהליכי השינוי בבתי הספר כיום והיא שצריכה להעניק חיוניות ואנרגיה לתהליכים בבתי הספר.
 
 
ראה גם מאמרה החשוב של ד"ר אסנת ספורטה , "מבית ספר חרושתי לבית ספר חינוכי"
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?