מדוע צריך להכשיר מורים למהות של העבודה המוסרית בהוראה ?

מקור וקרדיט :
 Sanger,-Matthew-N.  : What We Need to Prepare Teachers for the Moral Natureof Their Work, Journal of Curriculum Studies. v40 n2 p169-185 Apr 2008

יש הסכמה הולכת וגדלה שהוראה היא פעולה בעלת מהות פנימית מוסרית וכי ההיבטים  המוסריים של עבודתם  החינוכית הם משמעותיים ביותר. עם זאת , הביקורת היא שתוכניות הכשרת המורים בארה"ב לא משקפות הכרה זו בתוכניות הלימודים שלהן. הפער וחוסר העקביות נובעים גם מכך שחוקרי החינוך עדיין לא הפנימו את חשיבות האופי המוסרי של הוראה בכיתה ואת ההתמודדות הנדרשת מצד המורים במהלך ההוראה בכיתה ובמהלך ההוראה המקצועית שלהם. לא ניתן להפריד בין המהות המוסרית של עבודת ההוראה והציפיות מהמורה . המאמר טוען שנדרשת גישה פדגוגית ברורה ומגובשת יותר של חוקרי החינוך להבהרת ההיבטים המוסריים של עבודת ההוראה וההכשרה הנגזרת מכך.
 
ראה גם התעניינות והתייחסות לנושא בכנס AERA  בשנת 2007 :
 
Teacher Preparation, Teaching, and Morality(Mon, Apr 9, 12:00-2:00pm, Marriott, Halsted)
Chair: Alan J. Reiman (North Carolina State University)
• Colette Rabin (Mills College). Teaching teachers to care: Preparing teachers
for the moral dimensions of teaching.
• Lisa E. Johnson (Winthrop University). Judgment level or regurgitation:
Analyzing the moral disposition of teacher candidates.
• Yvonne A. M. Leeman (University of Amsterdam) & Willem L. Wardekker
(Vrije Universiteit-Amsterdam). Different perspectives on moral education?
• Eees A. Klaassen (Radboud University Nijmegan). The moral role of teachers
investigated: What did we learn?
Discussant: Helen Stiff-Williams (Regent University)
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya