מדוע מחצית ההורים הצעירים שוקלים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר פרטיים ?

ממה נובע הביקוש המשמעותי לבתי ספר פרטיים בישראל ? האם מעליית רמת החיים בארץ או מהאכזבה ממערכת החינוך. נתוני הסקר שפורסמו בעיתון, "קו לחינוך " על הביקוש הגובר לבתי ספר פרטיים בישראלים מעידים על מגמה חדשה בחברה הישראלית שאינה מבשרת טובות ויכולה להוביל בעתיד לפערים חריפים בחברה הישראלית.

יכול להיות שיש אכזבה ממערכת החינוך הציבורית בארץ אך למיטב ידיעתנו בתי הספר היסודיים במישור הממלכתי הם ברובם בתי ספר אפקטיביים המצליחים בתחומי הקניית מיומנויות היסוד והעשרת הידע ומרביתם גם יוצרים סביבה לימודית מגוונת.
סביר להניח שהביקורת של ההורים מכוונת כלפי בתי הספר התיכוניים בישראל שם אכן יש תופעות לימודיות שאינם תורמות לרווחתו של הלומד, אך מדוע לחשוב להעביר את הילד לבית ספר פרטי כבר בגיל ביה"ס היסודי ?

בסקר שערך מכון ירושלים לחקר השווקים, השתתפו כאלף נשאלים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת במגזר היהודי בישראל. 53% ממשתתפי הסקר סברו כי איכות החינוך בבתי הספר הציבוריים הידרדרה מאד בשנים האחרונות. רק 12% סברו כי מערכת החינוך השתפרה . מהסקר עולה, כי ככל שההורים צעירים יותר כך עמדתם כלפי מערכת הציבורית שלילית יותר , ואחוז גבוה יותר מהם שולח את ילדיו לבתי ספר פרטיים. כך לדוגמא , בסקר דומה שנערך בשנת 2008 ענו כ5% מההורים כי הם שולחים את ילדיהם לבתי ספר פרטיים. בסקר הנוכחי עלה שיעור ההורים השולחים את ילדיהם לבתי ספר פרטיים ל8%.

עוד נמצא בסקר כי בניגוד לסברה הרווחת, תומכים גם הורים לא מבוססים בחינוך הפרטי. בסקר נמצא , אמנם, כי הכנסתם הממוצעת של ההורים שתמכו בחינוך הפרטי גבוהה מזו של ההורים שהתנגדו לו, אך לא במידה מובהקת.

סקר חדש , למעלה ממחצית ההורים הצעירים שוקלים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר פרטיים

הסקר מצורף כקובץ בטור מצד שמאל

ראה גם :
בתי ספר פרטיים בישראל – היקף התופעה ומגמות

בתי ספר פרטיים- ניתוח סוציולוגי

היבט משפטי

אחת מנקודות הציון המשמעותיות בהקשר להקמת בתי ספר פרטיים בישראל הייתה הבג"צ של קבוצת הורים (העמותה לחינוך מתקדם בישראל) נגד משרד החינוך. העמותה ניצחה בבג"צ וזכתה להקים אתבית ספר עתיד במקווה ישראל חולון. מדובר על בית ספר פרטי יסודי המתמקד בעבודה בקבוצות קטנות תוך פיתוח מיומנויות של לימוד עצמאי ואחריות.

 

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?