מדוע לחלק ממקצועות הלימוד בבית הספר יש מעמד גבוה יותר מאשר אחרים: האפיסטמולוגיה של ההיררכיה המסורתית של תכנית הלימודים

Bleazby, Jennifer. "Why some school subjects have a higher status than others: The epistemology of the traditional curriculum hierarchy", Oxford Review of Education, Oct2015, Vol. 41 Issue 5, p671-689.

מאמר זה בוחן את ההנחות האפיסטמולוגיות הנמצאות בבסיס ההיררכיה של תכנית הלימודים, אשר המחברת מתייחסת אליה כ"היררכיה המסורתית של תכנית הלימודים".

מדובר ברעיון נפוץ ובעייתי הטוען כי לכאורה מקצועות לימוד מופשטים, כמו מתמטיקה ופיזיקה, מוערכים יותר מאשר מקצועות המקושרים להתנסות קונקרטית, לתכליתיות ולגוף, כמו חינוך גופני ותחומי לימוד מקצועיים.

בהתבסס על ג'ון דיואי (John Dewey) מוצעת חלופה, תיאוריה לא-היררכית של תכנית הלימודים. בניגוד לפרשנויות השגויות הנפוצות של רעיונותיו, נטען שדיואי לא תִּעְדֵּף תחומי עניין של תלמידים מעל תוכן דיסציפלינארי.

דיואי הציע תכנית לימודים המבוססת על בעיות חברתיות אותנטיות אשר דרשו מהתלמידים להשתמש באופן סימולטני בידע ובשיטות ממגוון של דיסציפלינות ובאופן מחובר ביניהם כדי לפתור בעיות כאלה.

המאמר דן במדיניות וביוזמות הנוכחיות, בייחוד תכנית הלימודים הלאומית האוסטרלית (Australian national curriculum) ומבחן הבגרות (English Baccalaureate).

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

עיצוב מחדש של המורה המקצועי: רפורמה בתכנית הלימודים ובסמכות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya