מדוע לא הצליחה מערכת החינוך בקליפורניה להתגבר על המחסור במורים?

למרות כל מאמצי מערכת החינוך בקליפורניה, הולך ויורד השנה החמישית מספר המועמדים להוראה ברחבי המדינה. בשנה האחרונה הסתמנה ירידה של 9% במספר המועמדים הפונים ללמוד חינוך והוראה במכללות ובאוניברסיטאות בקליפורניה. אוכלוסיית קליפורניה מונה כיום 31 מיליון איש וצפוי גידול משמעותי באוכלוסיה בעשורים הבאים. סקרים שנערכו על ידי מחלקת החינוך בקליפורניה צופים כי המחסור במורים ימשיך גם בעשור הבא ויתבטא במחסור חריף של  50,000 מורים כל שנה.

בראייה רטרוספקטיבית מתברר כי כל המהלכים היזומים של מדינת קליפורניה לפתרון הבעיה נכשלו למרות ההשקעה הכספית האדירה. המהלך העיקרי של צמצום מספר התלמידים בכיתות ליחס של מורה אחד ל20 תלמידים לא משך יותר מועמדים להוראה. הוקמה קרן ציבורית המסייעת בהסבת כוח אדם להוראה ממקצועות אחרים, אך בחלק מן המקרים מדובר בשיעור נמוך של נרשמים בפועל. גם הניסיונות של מחוז סנטה קלרה בקליפורניה לבנות שכונה נאה ובלעדית למורים המקבלים את הדירות להשכרה ארוכת טווח ללא תמורה כספית לא פתרו באופן ממשי את המחסור במורים שם, במיוחד בתחומי המדעים והמתמטיקה. תוכנית מענקי הדיור למורים ממשיכה זו השנה הרביעית ברחבי המדינה, אך רוב הפניות לקבלת הלוואות לדיור נעשות על ידי המורים הותיקים ולא המורים החדשים הפונים להוראה. בשנת 2001 הכריז מושל קליפורניה על מצב חרום בתחום החינוך ובמסגרת זו הוכפל תקציב החינוך של המדינה והועברה החקיקה לצמצום מספר התלמידים בכיתות. בשנה האחרונה מאפיל המחסור באחיות בקליפורניה על המחסור במורים ולכן מצב החרום הועתק למעשה לתחומי הרפואה (בקליפורניה מחסור קריטי של  14,000 אחיות) ומערכת החינוך שם שוב אינה מככבת בכותרות הראשיות של העיתונים. עם זאת, בראיונות שנערכו בשנת 2005 עם מושל המדינה, עדיין מוזכרת בעיית המחסור במורים כאחת הבעיות המרכזיות.

צעדים שננקטו בחלק מן המחוזות להעלות את המשכורות של המורים משכו, אמנם, יותר מועמדים, אך מהר מאד התברר כי איכות הפונים להוראה הייתה נמוכה וחלקם הגדול נשר. המורים אשר רואיינו בקליפורניה בשנת 1999-2000 טענו כי צמצום גודל הכיתות הוא מבחינתם קריטי לא פחות ממשכורת. בחלק מבתי הספר מספר התלמידים בכיתות הגיע ל-40. המורים ביקשו להפחית את גודל הכיתות ל20 תלמידים. דרישה זו של איגודי המורים נענתה. החקיקה בקונגרס בקליפורניה לצמצום מספר התלמידים בכיתה לוותה במסע יחסי ציבור שהציגה את הרפורמה בקליפורניה כמהפכה בחינוך, אך שנתיים מאוחר יותר הופתעו מושל המדינה ומזכירת מחלקת החינוך לראות כי חלה ירידה בהיקף המורים הנרשמים ועלייה במספר הבקשות לפרישה מוקדמת., שיעור התחלופה השנתי של כוח ההוראה כיום בקליפורניה מגיע ל20% מתוך ציבור המורים, לעומת 16% בשנות ה-90. נראה כי הבעיה של המחסור במורים היא מורכבת יותר ונעוצה בשחיקה התעסוקתית מצטברת של המורים ההולכת ומואצת במרבית מדינות העולם המפותחות..

תוכניות הכשרה אלטרנטיביות

כדי לענות על הבעיה החלו חלק ממחוזות החינוך לפתח מסלולי הכשרה אלטרנטיביים למורים וזאת כדי לנסות לפתור את "צוואר הבקבוק" שנוצר. הועברה חקיקה מהירה המאפשרת הכשרה להוראה במסלולים מקוצרים, חלקם בלמידה מרחוק ובחלקם באמצעות הכשרה מעשית בבתי הספר עצמם. למרות כל ההשקעות בתוכניות ההכשרה האלטרנטיביות בקליפורניה סה"כ היקף המורים בוגרי תוכניות אלו מגיע לאחוז נמוך, כ-3 אחוז מסה"כ בוגרי בתי הספר לחינוך. נראה כי המסלולים האלטרנטיביים מוגבלים ביכולתם לפתור את הבעיה המבנית של מחסור במורים. בשנים האחרונות גברה הביקורת האקדמית בארה"ב בכלל ובקליפורניה בפרט לגבי רמתם הנמוכה של בוגרי המסלולים האלטרנטיביים להוראה ובהתאם לכך ירד הביקוש לבוגרי תוכניות אלו בקרב בתי הספר.

כיצד מתמודדים מחוזות החינוך עם הבעיה?

בסופו של דבר, מחוזות החינוך ובתי הספר נאלצים להתמודד בעצמם עם המחסור בשורות ההוראה. חלקם מגייס באופן נרחב מורים מחליפים אשר נדרשים לכישורים מינימאליים מבחינת הניסיון וההכשרה. כך לדוגמא, במחוז פירמונט, נדרשים המורים המחליפים להיות בעלי תואר ראשון בלבד ללא תעודת הוראה. בחלק מן המקרים רשאים גם סטודנטים להגיש מועמדות כמורים מחליפים. מחלקות משאבי האנוש של מחוזות החינוך נמצאות עתה בחזית ההתמודדות והן מנסות בכל דרך לגייס מועמדים להוראה בקמפוסים ובמכללות. בעיתונות המקומית מתפרסמות כתבות על סטודנטים המגויסים לשורת ההוראה כבר בתום השנה הראשונה ללימודיהם. רק 33% מבין המורים החדשים במתמטיקה, מדעים ושפות עברו התמחות פדגוגית ומקצועית בתחום ההוראה שלהם. בתי הספר המשוועים למורים בתחומי דעת אלו אינם דורשים כלל תעודת הוראה מן המועמדים ומסתפקים בתצהיר פורמאלי של המועמדים כי ימשיכו את לימודיהם הפדגוגיים במהלך השנה. "מרבית המועמדים האלו אינם בקיאים בשיטות הוראה ואינם יודעים כיצד לבחור אסטרטגיות הוראה נכונות בכיתה ", טוענת פרופסור LINDA DARLING-HAMMOND היוצאת חוצץ נגד תהליכי הקליטה המהירים של המורים בבתי הספר ומזהירה מפני נזק שייגרם לתלמידים לאורך שנים,. אבל נראה כי המציאות והמחסור בחריף במורים מאלצים את מנהלי בתי הספר למצוא כל מועמד אפשרי בין שהוא ראוי ובין שאינו ראוי. מול חשש של כיתות ללא מורים מעדיפים מנהלי בתי הספר להתפשר מבחינת איכות המורים, בעיקר בחטיבות הביניים ובבתי הספר היסודיים. לכאורה, חלק ממנהלי בתי הספר משקיע גם מאמצים ניכרים בשמירה על המורים הותיקים בבתי הספר אשר בעקיפין נפגעו גם הם מהמשבר בחינוך בקליפורניה. בראיונות עם המורים הותיקים נמצא כי רמת ההזדהות שלהם עם בתי הספר ירדה והבקשות לפרישה מוקדמת גדלו. מורים שיצאו לפרישה מוקדמת רשאים לעבוד במחוזות חינוך אחרים ולכן הביקוש הרב לפרישה מוקדמת מטיל על מנהלי בתי הספר לחצים רבים. המאמצים שלהם העיקריים מכוונים לשיפור תנאי העבודה בכיתות, לצמצום היקף השעות וליצירת תפקידים חדשים בבתי הספר. היכן שיש מנהלי בתי ספר בעלי כושר מנהיגות וכריזמה המצב טוב יותר, אך בקרב מנהלי בתי הספר רבים אחרים ישנה עייפות מצטברת מהמתח הרב בו הם נתונים בעשור האחרון, ומציאות זו נותנת את אותותיה.

עפ"י תחזיות שונות כשליש מן המורים הותיקים יפרשו לפרישה מוקדמת בשנים הקרובות, דבר שיגרום למחסור כולל של 100,000 מורים ברחבי קליפורניה. בינתיים, מתלוננים המורים החדשים בבתי הספר כי התמיכה והעידוד מצד המורים הותיקים אינה רבה מדי. מצד שני המורים הותיקים מתלוננים כי קשה להם לתקשר עם המורים המתחילים המשקפים, לדעתם, רמת איכות ירודה יותר מבחינת כישורים ואישיות.

התחרות עם מגזרי הכלכלה והטכנולוגיה

 נראה כי אחד הגורמים המרכזיים לכישלון של מדינת קליפורניה להרחיב את שורת המורים נובע מהכלכלה הדינאמית במדינה ומהביקוש לכוח אדם טכנולוגי, מדעי והנדסי. בקליפורניה יש ריכוז גבוה של תעשיות הי-טק ומגזרי שירותים התומכים בכלכלת ההי-טק. הביקוש לבוגרי אוניברסיטאות לתחומי ההי-טק והמו"פ גדל כל שנה ומחייב לעתים לגייס מועמדים מחוץ למדינה. נוכח ביקוש רב מצד חברות ההי-טק והמו"פ בתחומי המדעים אין סיכוי למגזרי השירותים המסורתיים כגון מורים ואחיות לגייס מועמדים מתאימים. מערכת החינוך בקליפורניה אינה יכולה כיום להיות אטרקטיבית לבוגרי אוניברסיטאות צעירים, גם אם המשכורות של המורים הועלו באופן משמעותי בשנים האחרונות. המשבר החמור בחינוך בסוף שנות ה-90 בקליפורניה מעיב עד היום על התדמית של בתי הספר הציבוריים שם הנתפסים שם כבתי ספר המתמודדים עם בעיות של משמעת, מיעוטים והזנחה. למרות כל המאמצים של מחלקת החינוך בקליפורניה ושיפור התנאים למורים, התדמית של בתי הספר שם אינה זוהרת והיא מזכירה לציבור מקומות בעייתיים. אם בעבר חלק מן המורים ביקש להצטרף לשורות ההוראה מתוך הזדהות עם האתגרים החינוכיים ותחושת שליחות, הרי שכיום העבודה במערכת החינוך שם נתפסת כעבודה אפורה וקשה השוחקת את העובדים בה.

 פרופסור ריצ'ארד אינגרסול (Ingersoll), מומחה לתחומי הסוציולוגיה החינוכית מאוניברסיטת פנסילבניה , אשר חקר במשך שנים את תופעת נשירת המורים לעומק בשנים האחרונות, סבור כי הבעיה העיקרית היא הנשירה של המורים החדשים ולא בהכרח המחסור בסטודנטים להוראה במכללות לחינוך. לדעתו, גיוס מוגבר של סטודנטים להוראה בבתי הספר לא יפתור, על כן, את הבעיה. הוא מצביע על כך כי שיעור נשירת המורים החדשים הוא הגבוה ביותר מבין המקצועות הקיימים בשוק העבודה האמריקאי והוא שילש עצמו בקביעות מאז שנת 1970. הנשירה בקרב המורים מגיעה ל20% לעומת נשירה של 4% במקצועות אחרים. לדעתו, בתי הספר ומנהלי בתי הספר אחראים במידה לא מבוטלת להחרפת הבעיה והם חייבים להתמודד עם הנשירה הגבוהה של המורים החדשים עפ"י הפניית משאבים, תשומת לב ותמיכה למורים החדשים. לדעתו, במקרים רבים, התחלופה הגבוהה של מורים בבתי הספר נובעת מחוסר יכולת של המנהלים לפתח ערוצי תמיכה הולמים במורים החדשים ומהפעלה לקויה של מעגלי התמיכה של המורים הותיקים. בראייה כוללת יותר, סבור פרופסור אינגרסול כי הבעיה קשורה קשר אמיץ לירידה המתמשכת במעמדו של המורה בחברה האמריקאית. כל עוד לא ישתפר מעמד המורה בחברה האמריקאית לא יחול שינוי מהותי בנסיבות המחסור במורים.

מקורות המידע

California Facing Teacher Shortage
http://www.foxnews.com/story/0,2933,166941,00.html

Shortage and Uneven Distribution of Qualified Teachers Is Straining California's Systems of  Teacher Development, Furthering Inequities in the State's Public Schools.
Business Wire; 12/12/2001

"Future teacher shortage feared", The Press-Enterprise (Riverside, California) (via Knight-Ridder/Tribune Business News); 8/11/2005

RICHARD M. INGERSOLL. "Holes in the teacher supply bucket"
http://www.aasa.org/publications/saarticledetail.cfm?ItemNumber=2682

RICHARD M. INGERSOLL and Thomas m. smith." The wrong solution to the teacher shortage," Educational Leadership, May 2003 (vol. 60, no. 8) . pp. 30-33.

http://www.gse.upenn.edu/faculty_research/EL_TheWrongSolution_to_theTeacherShortage.pdf

RICHARD M. INGERSOLL.  "teacher turnover and teacher shortages: an organizational analysis" American Educational Research Journal, Fall 2001 (vol. 38, no. 3), pp. 499-534
http://depts.washington.edu/ctpmail/PDFs/Turnover-Ing-01-2001.pdf

Ritz, John M. "Technology education teacher demand, 2002-2005: it is clear that there is a shortage of teachers, especially technology education teaches." The Technology Teacher; 4/1/2003;

Ruenzel, David . "Tortuous routes: in California, alternative certification has become a crucial source of new teachers. It would be even more crucial if its cumbersome requirements didn't dissuade so many promising candidates." Education Next; 3/22/2002;
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0MJG/is_1_2/ai_87209055

http://www.csac.ca.gov/doc.asp?id=111

http://www.fremont.k12.ca.us/humanresources/substituteshortage.html

http://www.csus.edu/ier/emergency.html

http://irascibleprofessor.com/comments-05-06-03.htm

http://www.pbs.org/newshour/bb/education/july-dec00/teachers_9-6.html

http://www.csba.org/is/ta/position8_1.htm

http://www.cta.org/CaliforniaEducator/v4i7/feature_1.htm

http://www.pogodzinski.com/TeachShort.htm

http://www.edfordemocracy.org/tqi/TQI_Beginning_Teachers.htm

http://www.ncpa.org/iss/edu/2002/pd081502e.html

http://www.gse.upenn.edu/faculty/ingersoll.html

http://www.usatoday.com/usatonline/20020815/4362653s.htm

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?