מדוע וכיצד משתתפים סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה הגבוהה בסמינרים מקוונים?

Hrastinski, S., & Jaldemark, J. (2012). How and why do students of higher education participate in online seminars? Education and Information Technologies, 17(3), 253-271מאמר זה חוקר כיצד סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה הגבוהה משתתפים בסמינרים מקוונים ומדוע הם משתתפים בדרכים מסוימות.

במאמר נחקרה כיתה מקוונת שנכחה בסמינרים סינכרוניים ואסינכרוניים.
יומנים אלקטרוניים שימשו כדי לבחון כיצד הסטודנטים השתתפו והראיונות שימשו כדי לתאר מדוע הם השתתפו.

נמצא כי ההשתתפות של הסטודנטים השתנתה לגבי היבטים כגון: החלפת מידע, ניהול משימות ומתן תמיכה חברתית והדגש על היבטים אלה קושר לכלי שהם תקשרו דרכו.

זוהו מספר גורמים מעכבים והמאמר מציע כיצד ניתן להתייחס לגורמים מעכבים אלה.

 

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya