מדברים אקטואליה: אוריינות תקשורת

פוירשטיין, מ' (2016). מדברים אקטואליה: אוריינות תקשורת. תל אביב: מכון מופ"ת.

הספר מדברים אקטואליה: אוריינות תקשורת מציג בהרחבה את נקודות ההשקה שבין המדיה למציאות החדשותית והאקטואלית, ואת חלקן של שתי אלו בעיצוב האקטואליה בעיני הציבור. הספר מעוגן בתחום החינוך לאוריינות מדיה ביקורתית, ומטרתו להכשיר אנשי חינוך להיות סוכני שינוי ותקשורת משמעותיים לקהל הצעירים בעולם המידע של המאה ה-21, עידן המדיה הדיגיטלית והרשתות החברתיות.

הדגש בספר מושם על שילוב בין ניתוח והבנה ביקורתיים של טקסטים מגוונים במדיה לבין התנסות בהפקה וביצירה של טקסטים חדשים. מטרתו לחנך צעירים להיות אזרחים מעורבים ופעילים בחברה ו"אזרחי רשת" – באמצעות שימוש מושכל ואקטיבי במדיה. תפיסת החינוך לאוריינות מדיה ביקורתית היא צורך השעה עבור מורי מורים, מורים וצעירים, המתמודדים עם האפקטים הווירליים של החיים במרשתת ועם סוגיות אתיות וערכיות שהסביבות המגוונות של התקשורת מעוררות.

זהו ספר ראשון המתרגם באופן אופרטיבי ומעשי את תחום אוריינות המדיה בהקשר של המציאות האקטואלית הרלוונטית לחיי היום-יום של הלומדים. הוא חובק ידע רחב בתחומי התקשורת והמדיה החדשה, ויש בו מאגר מגוון של הצעות לפעילויות מבוססות חקר וחשיבה ביקורתית מתוך זיקה לסביבה החברתית, התרבותית והפוליטית העכשווית של הלומדים.

ד"ר מירה פוירשטיין היא חברת סגל בפקולטה למדעי הרוח והחברה באורנים – המכללה האקדמית לחינוך, ושימשה בה ראש החוג לתקשורת. תחומי התמחותה: צעירים ומדיה, אוריינות מדיה, חינוך לחשיבה ביקורתית, תקשורת המונים, המדיה והסכסוך הישראלי-פלסטיני והתקשורת החדשותית. השתתפה בצוות הישראלי של האיחוד האירופי בנושא חינוך לשלום באמצעות המדיה, שותפה במחקר בין-לאומי העוסק בחקר החדשות בקרב סטודנטים, ומשמשת רפרנטית ישראלית בפרויקט בין-לאומי של חינוך לאוריינות מדיה מקוונת. על נושאים אלה כתבה ספרים והשתתפה בכתיבת אחרים.

לקטלוג הספרים במכון מופ"ת

תוכן עניינים ופתח דבר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya