מגמת הפרסונליזציה של חינוך בעידן טכנולוגיות מידע – סקירת ספרות

ציפי זלקוביץ, חברה ביחידת התקשוב במכללת סמינר הקיבוצים, חברה ברשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות המידע במכללות לחינוך" במכון מופ"ת., חברה בצוות חשיבה "מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב". בעבר הייתה מדריכה פדגוגית במסלול החינוך
היסודי במכללת סמינר הקיבוצים ומרצה לפסיכולוגיה.

ד"ר אולז'ן גולדשטיין, ראש רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך" במכון מופ"ת, מרצה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי. בעבר ראש המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות וראש צוות החשיבה "מדריך פדגוגי בעידן תקשוב" במכון מופ"ת.

תקציר
בחינת מערכות חינוך על-ידי מדינות רבות הביאו למסקנות על הצורך בשינוי מהותי בתרבות החינוך, במבנה הארגוני של בתי ספר ובמערכת החינוך כולה. המבנה הנוכחי יקר למדי ולא משיג את יעדי החינוך בעידן טכנולוגיות מידע. הגישה המתקיימת של הוראה משמרת את הצרכים שהיו רלוונטיים בעידן התעשייתי ומאופיינת על יד י"גזרה שווה לכולם" (one size for all ) הרואה בבית ספר ארגון הממוקד בהוראה (רובה פרונטאלית) בה מועבר הידע מהמורה לתלמיד.

לפי הגישה המבוקשת בעידן טכנולוגיות מידע תפקידה של ההוראה לאפשר למגוון לומדים לעצב את הידע שלהם ולפתח את כישרונותיהם בדרכים אפקטיביות ועוצמתיות. התאמה אישית היא המאמץ מצדו של בית הספר להביא בחשבון את מאפייניהם וצורכיהם האינדיבידואליים של תלמידים ולהסתמך על פרקטיקות הוראה גמישות בארגון סביבת הלמידה. הרצאתן המרתקת של ציפי זלקוביץ וד"ר אולז'ן גולדשטיין בכנס "מיומנויות המאה ה21 בהוראה ובהכשרת מורים ,( מכון מופ"ת , אפריל 2011 ) .

המצגת של ציפי זלקוביץ וד"ר אולז'ן גולדשטיין

לתקצירי הכנס

ראה גם :
Designing Personalized Learning for Every Student

Personalizing High School    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya