מגמות ואתגרים עתידיים בחינוך – סקירת מידע

רן, ע' ושפרלינג, ד' (2016). מגמות ואתגרים עתידיים בחינוך. סקירת מידע (ל' יוספסברג בן-יהושע, עורכת). תל אביב: מכון מופ"ת.

סקירת המידע הוגשה לגב' מירב זרביב, מנהלת אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, משרד החינוך

סקירה זו בוחנת מגמות ואתגרים עתידיים בתחום החינוך בעשר השנים הקרובות. מגמות ואתגרים אלו נגזרים משינויים חברתיים, טכנולוגיים, כלכליים, סביבתיים ופוליטיים במציאות המשתנה, הסובבת את תחום החינוך ומשפיעה עליו. מטרת הסקירה היא לעורר מחשבה ודיון במגמות ובאתגרים בקרב בעלי העניין ומקבלי ההחלטות במערכת החינוך. הבנה של המגמות והאתגרים תסייע בגיבוש כיווני מענה ופעולה ממוקדים ואפקטיביים בתחום החינוך, שיקדמו את החינוך ואת החברה בישראל ויתאימו אותם לצרכי המאה ה-21.

בסקירה זו מוצגים כ-51 מגמות ואתגרים שונים בתחום החינוך, על פי חלוקה לשמונת המרכיבים המרכזיים בעולם הפדגוגיה. המרכיבים לפי תפישה זו הם: תוכן ותוכנית לימודים, הערכה, פרקטיקות למידה, פרקטיקות הוראה, ארגון, מנהיגות וערכים, חיבוריות ותשתיות פיסיות וטכנולוגיות. כל אחד מפרקי הסקירה מתמקד בתחום פדגוגי ספציפי ומציג את המגמות והאתגרים, הכלולים בו כמו גם רשימה של שאלות לדיון, הנגזרות מהם עבור בעלי העניין ומקבלי ההחלטות.

תהליך כתיבת הסקירה בוצע במסגרת חקר מעמיק על-ידי חברי יחידת תכנון פדגוגיה עתידנית, באגף המו"פ ניסויים ויוזמות חינוכיות במשרד החינוך, אשר סקר ואיתר 179 מגמות עתידניות באמצעות ניתוח STEEP, המנתח מגמות שונות בתחומי חברה, טכנולוגיה, כלכלה, סביבה ופוליטיקה. מלאכת כתיבת הסקירה בוצעה על ידי צוות מרכז המידע במכון מופ"ת.

לסקירה המלאה באתר מרכז המידע הבין-מכללתי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya