מגוון תרבותי, קהילה ופלורליזם בבתי ספר תיכון קהילתיים יהודיים

Kress, J. S. (2016). Diversity, community, and pluralism in Jewish community day high schools, Journal of Jewish Education, 82(4), 293-310, DOI:10.1080/15244113.2016.1235869

מחקר זה עוסק בקשרים שבין גישות בתי ספר תיכון קהילתיים יהודיים לגיוון תרבותי, פלורליזם וליהדות. הוא התבצע בשלושה בתי ספר תיכון "קהילתיים" יהודיים שאינם שייכים רשמית לאחד מזרמי היהדות. התלמידים בבתי ספר אלו משתייכים למגוון זרמים דתיים, כאשר חלקם מזדהים עם יותר מזרם אחד וחלקם אינו משתייך לזרם כלשהו. בתי ספר אלו מבקשים ליצור קהילות בהן מכובדות כל האמונות והפרקטיקות של הזרמים היהודיים השונים. בו זמנית, בתי הספר מנסים להימנע מחלוקה קהילתית יהודית.

החוקר השתמש בשלוש מתודות: תצפית, ראיונות פורמליים אשר התבצעו עם צוות ההנהלה, המורים והתלמידים, ובחינת חומרי לימוד. שלושת בתי הספר אשר השתתפו במחקר היו בעלי גישה מעט שונה ליהדות. הם לא שייכים פורמלית לזרם כלשהו אך מזוהים עם זרמים שונים כגון הזרם הליברלי-רפורמי והזרם האורתודכסי. בתי הספר הללו יוצרים הזדמנויות למעורבות קהילתית יהודית באמצעות יישום פרקטיקות אשר מושרשות ביהדות ומאפשרים התאמה אישית של העדפות התלמידים במסגרת השתתפות אוניברסלית בית ספרית.

המחקר מצביע על קשר בין גישת בתי הספר לגיוון תרבותי-יהודי ובין גישתם הכללית ליהדות. למשל, אחד מבתי הספר שהשתתפו במחקר, בו לומדים תלמידים השייכים לזרמים שונים של היהדות ואשר מקדם פלורליזם, הציע לתלמידים להתפלל בכל סגנונות התפילה (אורתודכסי, שוויוני, ליברלי ומבוסס-דיון). אחת המסקנות העולות מן המחקר היא שעל מנהיגים חינוכיים לשאול את עצמם כיצד מגוון תרבותי-יהודי בבתי הספר יכול לשמש להשגת תוצאות חינוכיות והתפתחותיות, במקום לשאול כיצד מגוון תרבותי-יהודי יכול לתמוך בפלורליזם. זאת משום שטרם נמצא קשר ברור בין הגדרת בית ספר כ"פלורליסטי" ובין השגת מטרות חינוכיות הנוגעות למגוון-תרבותי יהודי.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

שְׁנַיִם יַחְדָּו: מורה דרך לחינוך יהודי ודמוקרטי

מצוקת החינוך לזהות יהודית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya