מבט-על על גישות שונות לחינוך מתמטי

נייר עמדה של העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכול. בנייר העמדה מוצגות הגישות השונות להוראת מתמטיקה בעולם.
עבור כל אחת מהגישות מוצגת הערכה שלה. בהמשך מוצגות בעיות ייחודיות לישראל. לבסוף מוצגת הדרך שבה מציעה העמותה להתמודד עם הבעיות.


מבט-על על גישות שונות לחינוך מתמטי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya