מבחני המיצ"ב, מבחנים בכלל ועד כמה צריך אותם

הערכה היא צורך חיוני במערכת החינוך (וגם במערכות אחרות). הערכת תלמידים משמשת לאבחנת מצבם, לבחינת התקדמותם או נסיגתם, לאבחון בעיות המצריכות טיפול ולשיפור מצבם הלימודי. אולם, האם ראוי שמבחנים יהיו הדרך היחידה או העיקרית, להערכתם של תלמידים? האם אין בהם מרכיב חזק ומודגש מדי של איום על התלמידים? האם אין בהם כדי להטיל מורא על המורים עצמם, באשר גם הם עצמם נבחנים? האם אין באיום כזה להחליש מוטיבציה במקום לחזקה? ( יורם אורעד) .

לאחרונה נערכו שוב מבחני המיצ"ב (מיצ"ב = מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) בבתי הספר. מבחני המיצ"ב נערכים במקצועות מתמטיקה, מדעים, עברית ואנגלית. בכתבה בידיעות אחרונות שפורסמה בשבוע שעבר על ידי תומר ולמר מתוארים מבחני המיצ"ב כגורם של לחץ מעיק בחלק מבתי הספר ומופיעה קריאה להחזרת הפרופרוציות לגביהם. מסתבר שיש בתי ספר שבהם נאלצים התלמידים לעבור הכנה מתישה לקראת הבחינות, הבאה לביטוי במעין בחינות מתכונת לקראת מבחני המיצ"ב.

למאמר המלא של יורם אורעד , העורך הפדגוגי של הרשת החברתית-מקצועית שלובים


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    להלן, קישורים לאוסף מבחני מיצ"ב באנגלית, שפה ומתמטיקה לכיתות ה הזמינים באופן חופשי וציבורי למשתמשי מערכת הלמידה/הוראה MOODLE לשם תרגול לקראת המבחנים עצמם.מבחני המיצ"ב הועתקו, אחד לאחד, מהגרסאות המקוריות המצויות באתר ראמ"ה במשך חמש השנים האחרונות.תהנו!http://champions1000.blogspot.co.il/search/label/%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%91

    פורסמה ב 15/06/2012 ע״י נדב קבלרציק
    מה דעתך?
yyya