מבוך השמירה על סודיות בייעוץ חינוכי : תאוריה, מחקר ומעשה

בשל מורכבותה אפשר לראות בשמירה על סודיות סוגיה המשמשת אבן בוחן לכלל ההתנהגות האתית של היועצים ולמקצועיותם. ספר ראשון זה בישראל, המתמקד בקול האתי של יועצים חינוכיים, מציע כר תאורטי נרחב וממצאים אמפיריים מנקודת מבטם של אנשי המקצוע עצמם. הספר לא נועד לתת "תשובות" מוחלטות אלא לצייד את היועצים בידע נוסף שיעשיר את הרפרטואר המקצועי שלהםויסייע בהקלת קשייהם בהתמודדות עם דילמות מורכבות בנושא הסודיות. בכך הוא יתרוםלפרקטיקה, להכשרה, להדרכה ולמחקר בייעוץ חינוכי. מקריאה בספר ניתן ללמוד על לבטיהםשל היועצים, על השונות ביניהם, על דרכי ההתמודדות עם הדילמות האתיות, על הסיבותהשונות שביסוד כל החלטה, על מקורות המידע וההדרכה שבהם הם נעזרים, על מודליםעדכניים לקבלת החלטות אתיות ועל האוריינטציה המוסרית המועדפת עליהם, כפי שהיאמשתמעת מדבריהם.  
 
  ? פרופ’ רבקה לזובסקי, מהמגמה לייעוץ חינוכי במכללה האקדמית בית ברל, שימשה 14 שנה כראש המגמה, חיברה את התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי וניהלה אותה, יסדה את אגודת היועצים החינוכיים בישראל ונבחרה פעמיים לשמש יושבת הראש שלה.
פרופ’ לזובסקי חיברה את קוד האתיקה המקצועית הראשון של היועצים החינוכיים בישראל, יסדה וערכה את כתב העת המדעי "הייעוץ החינוכי" וקיבלה את "פרס הייעוץ" ב-1991 .
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya