מאפייני סטודנטים , למידה בבקרה עצמית, הערכת יכולת עצמית של תפקוד בסביבה טכנולוגית ותוצאות קורסים בלמידה מקוונת

Wang, Chih-Hsuan , Shannon, David M. Ross, Margaret E.  "Students’ characteristics, self-regulated learning,  technology self-efficacy, and course outcomes in online learning.
Distance Education. Nov2013, Vol. 34 Issue 3, p302-323. 22p.

המטרה של מחקר זה, הינה, בחינה של היחסים בין מאפייני הלומדים, למידה בבקרה מכוונת ( למידה עצמית מכוונת) , יכולת עצמית של תפקוד בסביבה טכנולוגית ותוצאות קורסים בלמידה מקוונת. במחקר זה השתתפו מאתיים חמישים ושישה סטודנטים. כל המשתתפים השלימו סקר שכלל מידע דמוגרפי, שאלון איסטרטגיות השתנות המוטיבציה, סקלת היכולת העצמית הטכנולוגית המקוונת, שאלון הסיפוק וההנאה מהקורס וציוני הגמר.

החוקרים השתמשו במשוואת מבנה מדגימה לבחינת היחסים בין מאפייני הלומדים, למידה בבקרה עצמית, יכולת עצמית טכנולוגית ותוצאות הקורס. התבססות על התוצאות של המודל הסופי מראה כי לסטודנטים עם נסיון למידה מקוונת קודם, היתה נטיה לשימוש באיסטרטגיות למידה יותר יעילות, כאשר לוקחים קורסים מקוונים ולכן הם היו בעלי רמת מוטיבציה גבוהה יותר בקורסים אלה. בנוסף לכך, כאשר סטודנטים היו בעלי רמת מוטיבציה גבוהה יותר בקורסים המקוונים שלהם, רמות היכולת העצמית של התפקוד בסביבה טכנולוגית וההנאה שלהם מהקורס, גדלו.

לסיום, סטודנטים בעלי יכולת עצמית טכנולוגית והנאה מהקורס מקבלים ציוני גמר גבוהים יותר. בהתבסס על הממצאים, כותבי המאמר ממליצים שמתכנני הקורס יבנו אותו בדרך שיכולה לקדם התנהגויות למידה בבקרה עצמית בלמידה מקוונת ושסטודנטים בכתה מקוונת כמו אלה שבכתות מסורתיות, ישאירו פרק זמן המוקדש להתרכזות בקורס. מוסדות מחקר צריכים לספק פלטפורמות וסדנאות ידידותיות ללמידה מקוונת למנחים וסטודנטים על מנת לקדם את ההוראה והתנסויות לימודיות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya