מאפייני התקשוב החינוכי בבתי ספר בדנמרק

STUDY VISIT COPENHAGEN 24 – 29 SEPTEMBER 2007
GROUP REPORT PLATO PV 2007-0097
 
ראו דו"ח הביקור בדנמרק מצורף מצד ימין
 
מערכות החינוך בסקנדינביה ובהולנד נחשבות מערכות חינוך מתקדמות הן מבחינת התפיסה והן מבחינת התקשוב החינוכי. רוב המידע על התפתחויות בתחומי התקשוב החינוכי באירופה ובעולם בכלל מגיע ממקורות מידע ממשלתיים או מחקרים  המציגים את ההתפתחויות בהדגשים הרצויים להם ולכן מידע של אנשי חינוך המבקרים בבתי ספר הוא תמיד אמין יותר ומשקף את ההתפתחויות האמיתיות. לכן, ניתן ללמוד לא מעט מסיכום ביקור של מורים ומנהלי בתי ספר הולנדים בבתי ספר מתוקשבים בקופנהגן, דנמרק.
 
 בניגוד לאתוס ולמיתוס הטכנולוגי של מחשבים ניידים לכל תלמיד בבתי ספר בארה"ב (אתוס ממנו מושפעת גם ישראל) הרי במדינות אירופה בכלל ודנמרק בפרט הדגש הוא על קהילות לומדים ורשתות תקשורת בין תלמידים, בין מורים עמיתים ובין הורים של התלמידים באותו ביה"ס. בתי הספר המתוקשבים בדנמרק התקינו רשתות אינטראנט פנימיות עבור צוותי המורים המלמדים המשמשים אותם כערוץ להעברת ידע ולהתעדכנות עמיתים. רשתות אלו מחוברות גם למאגרי מידע מקוונים ולא רק למנועי חיפוש סטנדרטיים באינטרנט. עוד מאפיין בולט של בתי ספר מתוקשבים בדנמרק הוא עבודת הצוות המשותפת של המורים המחוברים לרשתות תקשורת אלו .
לתלמידים יש רשת אינטראנט משלהם המופרדת מבחינה לוגית מרשת האינטראנט של המורים וגם להורי התלמידים בבתי הספר יש רשת אינטראנט ייעודית משלהם לחילופי מידע ושיתוף פעולה. מאפיין נוסף של התקשוב החינוכי בדנמרק הוא המעורבות של מנהלי בתי הספר בהובלת השינוי ובהטמעת הפרויקטים המתוקשבים הפדגוגיים . ההובלה לא נעשית רק ע"י רכזי מחשב אלא בניצוח של מנהלי בתי הספר ובקבוצות עבודה של מורים המחוברים ברשתות אינטראנט המטמיעים את יישומי המחשב ברוב מקצועות הלימוד. הלקח שניתן ללמוד מהתקשוב החינוכי בדנמרק הוא שיצירת קהילות לומדים ייעודיות באמצעות רשתות אינטראנט פנימיות ונפרדות מקדמת את הפדגוגיה המתוקשבת יותר מאשר אמצעים טכנולוגיים יוקרתיים כגון מחשבים ניידים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya