מאפיינים מקצועיים של המורה למתמטיקה בחינוך העל-יסודי המשתקפים בשיח הכיתתי

וקסלר לבנברג אילנה (2010) מאפיינים מקצועיים של המורה למתמטיקה בחינוך העל-יסודי המשתקפים בשיח הכיתתי, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה.
 
המחקר עוסק במאפיינים מקצועיים של המורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, ברמות הלימוד הגבוהות. מספר גישות תיאורטיות שרתו את המחקר, הגישה הסוציו-לינגוויסטית,הגישה הסוציו-תרבותית ותיאורית הנימוסים (Politeness) בשיח. 
לבחינת המאפיינים נבחרו שלושה היבטים: א. ההיבט האינטראקציוני ב. ההיבט המתמטי ג. ההיבט התרבותי. המחקר התבסס על תיעוד של שיעורי מתמטיקה באמצעות וידאו ועל ראיונות מוקלטים עם המורים. המרכיבים הפורמאליים של השיח נבחנו בעזרת ניתוח כמותי ואילו תוכן השיח המתמטי ותרבות הכיתה נבחנו בעזרת ניתוח איכותני.
במהלך עיבוד הנתונים ניבנו מודלים גרפים ייחודיים להצגת דפוסי האינטראקציה ותכני השיח הכיתתי. ייחודם במתן תמונה מרחבית של השיח המתנהל בשיעור.
ממצאי המחקר העיקריים: נמצאו דפוסי אינטראקציה דומים בכל הכיתות. נמצא שבחינת הבגרות מהווה גורם מרכזי ומשפיע על כל תהליך ההוראה, הן באופן הקניית התכנים המתמטיים והן בגישות הפדגוגיות.   נמצא כי השיח הכיתתי אכן מהווה בבואה של התרבות בה הוא מתנהל. המורה הישראלי, בנוסף על עמדתו כמורה, מייצג בסגנון דיבורו את התרבות הישראלית. כמו כן, המורה הישראלי מתגלה בהתנהגותו הייחודית בהשוואה למורים מארצות אחרות.
 למחקר תרומה תיאורטית ומעשית.

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אילנה שלוםשמי צביקה גרינברג ואני זוכר אותך בתור הילדה היפה שעלתה מפולין – בלונדינית – דיברתי איתך בטלפון וסיפרת לי שאת עושה דוקטורט במתמתיקה ואת עובדת בבית ספר אורניםרציתי לראות את התמונה שלך

    פורסמה ב 05/05/2011 ע״י צביקה גרינברג
    מה דעתך?
yyya