מאפיינים מוטיבציוניים ותהליכי ויסות עצמי של תלמידים לקויי למידה המשולבים בכיתות רגילות בביה"ס היסודי

  
 
הכנס המדעי השנתי ה-11
"מחקר, עיון ויצירה באורנים"– תש"ע
 
יום ב', ט"ז בתמוז תש"ע, 28 ביוני 2010
 
מחקר זה עוסק במאפיינים מוטיבציוניים ותהליכי ויסות עצמי בלמידה של תלמידים לקויי למידה המשולבים בכיתות רגילות בביה"ס היסודי. חוקרים עמדו על קשר הדדי בין תהליכי הוויסות העצמי לבין המאפיינים המוטיבציוניים של התלמיד, ועל כך שלשני גורמים אלה השפעה רבה על הצלחתו האקדמית של התלמיד ועל איכות חייו. חלקם אף רואים את תהליכי הוויסות העצמי כאופציות פעולה, שהן חלק אינטגרלי מהאוריינטציה המוטיבציונית של הלומד.
המטרה המרכזית של המחקר הייתה לבדוק מה מאפיין את המוטיבציה ותהליכי הוויסות העצמי של התלמידים לקויי הלמידה המשולבים: מה משותף להם, ממה מושפעים התהליכים שהם מפעילים ומה יוצר את ההבדלים בין התלמידים השונים.
המחקר בוצע בשיטה של Multiple Case Study וכלל שמונה תלמידי בי"ס יסודי שאובחנו כלקויי למידה ומשולבים בכיתות רגילות. תהליכי הוויסות והמוטיבציה שלהם נבדקו במהלך ביצוע של משימות לימודיות בהקשר הטבעי של למידתם. התהליכים נבחנו בעזרת כלי ייחודי הבנוי מתצפית וראיון בשיטה של Stimulated Recall  ומאפשר לתלמיד לשחזר באופן אותנטי את התהליכים שהוא מבצע במהלך משימה לימודית ספציפית ובלמידה בכלל. הנתונים נותחו בעזרת מתודה הבוחנת באופן הדרגתי את התוצר, התצפית והראיון של התלמידים והושלמו בעזרת רקע שניתן ע"י המורה. 
המחקר מלמד שהאוריינטציה המוטיבציונית של התלמידים ותהליכי הוויסות שלהם במשימה הושפעו מיחסי גומלין בין המאפיינים האישיים שלהם לבין ההקשר בו פעלו, שכלל את המשימה והסביבה הלימודית. לרוב התלמידים הייתה דיספוזיציה כללית של מטרות הפגנת יכולת, תחושת מסוגלות נמוכה וחוסר באסטרטגיות ורובם נדרשו להתמודד עם משימות שלא היו מותאמות ליכולתם. הדבר גרם לרובם לתפיסה שטחית של הצלחה במשימה, הצבה של מטרות הפגנת יכולת במשימה והפעלה מוגבלת מאוד של תהליכי ויסות עצמי ואסטרטגיות. בניגוד לכך, אצל מספר קטן של תלמידים נמצאה אוריינטציה מוטיבציונית חיובית יותר של מטרות מומחיות או עירוב של מטרות והם הפעילו אסטרטגיות יעילות יותר במהלך המשימה. לפי המחקר, אוריינטציה שונה זו הושפעה ממסוגלות טובה יותר, שנבעה גם מאופיים של בתי הספר שבהם למדו, וכן מכך שהמשימה התאימה לצורכיהם. אצל אלה דווח על תפקוד טוב יותר בכיתה בכלל.
המחקר מציע המלצות חינוכיות הנובעות מממצאים אלה. התקווה היא שזיהוי תהליכים המאפיינים את התלמידים המשולבים יוכל לכוון ליצירת סביבות למידה התואמות את צורכיהם ולפיתוח של תכניות התערבות שיביאו לקידומם.
 
מילות מפתח: ויסות עצמי בלמידה, מוטיבציה, לקויי למידה, תלמידי שילוב, סביבות למידה.
 
 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?