מאפייניהם של מורים חונכים ילידים (native) ושל מורים חונכים מהגרים (immigrant) המלמדים בבתי ספר לפיתוח מקצועי


קליגר, א' ואוסטר, א' (2013). מאפייניהם של מורים חונכים ילידים (native) ושל מורים חונכים מהגרים (immigrant) המלמדים בבתי ספר לפיתוח מקצועי. דפים, 56, 231-211.

מילות מפתח: חונכות, מורה חונך

המורים החונכים במערך ה-PDS נחלקים לשני סוגים: אלה שהוכשרו מלכתחילה להוראה במערך ה-PDS ('מורים חונכים ילידים') ואלה שהוכשרו להוראה בדרך המסורתית (ועם הזמן "היגרו" לדרך הכשרה חדשה – 'מורים חונכים מהגרים'). מקורם של מונחים אלה הוא בתחום הטכנולוגיה – התלמידים הם ילידים ש"נולדו לתוך הטכנולוגיה", ואילו המורים הם המהגרים לעולם זה.

מטרת המחקר המוצג במאמר זה היא לבדוק את מאפייניהם של המורים החונכים הילידים ושל המורים החונכים המהגרים. המתודולוגיה היא איכותנית, וכלי המחקר הוא ריאיון חצי-מובנה. מניתוח הממצאים עולים כמה הבדלים בין המורים החונכים בסוגיית תפיסת התפקיד שלהם: מורים חונכים ילידים ראו את עיקר תפקידם בגילוי פתיחות ובמתן דוגמה אישית לסטודנטים, כמו גם בבניית מערכת של יחסי אמון, שותפות ופתיחות עמם, ואילו מורים חונכים מהגרים ראו את תפקידם העיקרי בפיתוח ידע תוכן פדגוגי בקרב הסטודנטים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya