מאמצי בית הספר לקידום מעורבות הורים: תרומתם של מנהיגי בית הספר והמורים

Yulianti K. et al. (2020). School efforts to promote parental involvement: the contributions of school leaders and teachers, Educational Studies

למורים תפקיד חשוב בעידוד הורי התלמידים להיות מעורבים בחינוך ובלמידה של ילדיהם. על מנת שיעשו זאת בצורה מיטבית זקוקים המורים לתמיכה ממובילי בתי הספר. מעורבות הורית גבוהה נמצאה כאשר מובילי בתי הספר יוצרים אווירה של אכפתיות ואמון, כאשר הם משתפים ומתקשרים באופן עקבי את חזונם באשר לחשיבות השותפות בין ההורים לבית הספר וכאשר הם מקבלים מעורבות הורים בברכה ותומכים בה.

המחקר הנוכחי התמקד בהשפעה של מנהיגות טרנספורמטיבית על מעורבות הורית. במנהיגות טרנספורמטיבית המובילים בארגון וצוות העובדים מפתחים רמות גבוהות של מוטיבציה. בהקשר הבית ספרי מנהיגות טרנספורמיטיבית היא זו המעודדת מעורבות הורים ומאפשרת את ייסודה של שותפות חזקה בין הבית לבין בית הספר במטרה לתמוך בהצלחה האקדמית של התלמידים.

המחקר הנוכחי בדק כיצד מנהיגות טרנספורמטיבית משפיעה על מעורבות הורים בבית ספר יסודי וכיצד המורים משפיעים עליה. 

המחקר נערך ב-18 בתי ספר יסודיים ממלכתיים באינדונזיה. משתתפי המחקר היו:

  1. 2,151 הורים לתלמידים בלומדים בכיתות ב'-ו' מילאו שאלון כמותי שבדק מעורבות הורית בחינוך ילדיהם. השאלון כלל 6 ממדים של מעורבות הורית: הורות (דאגה לצרכי הילד), תקשורת עם בית הספר, התנדבות בפעילויות כיתתיות, למידה בבית, השתתפות בקבלת החלטות בבית הספר ושיתוף פעולה עם הקהילה המקומית.
  2. 90 מורים המלמדים בכיתות ב'-ו' מילאו שאלון הבודק הזמנות של מורים למעורבות הורית (המורים דירגו את המידה שבה הם הזמינו הורים למעורבות על 6 הממדים של מעורבות הורית), וכן שאלון שבודק מנהיגות טרנספורמטיבית בבית ספרם בהקשר של מעורבות הורית.
  3. 10 מנהלי בתי ספר השתתפו בראיונות אישיים קצרים.

 

ממצאים ודיון

הורים נטו להיות יותר מעורבים בלמידה של ילדם בבית מאשר בבית הספר. בדומה, מורים נטו להזמין הורים להיות מעורבים בעיקר בבית ופחות בבית הספר.

להזמנות של מורים הייתה השפעה חיובית על מעורבות הורית בכל הקשור ללמידה בבית, התנדבות בבית הספר והשתתפות בקבלת ההחלטות הבית ספרית.

ממצא מפתיע הוא שלמובילי בית הספר לא הייתה השפעה ישירה על מעורבות ההורים. הראיונות עם המנהלים סיפקו הסבר לממצא זה שעלה מן הנתונים הכמותיים. מתוך הראיונות עלה כי מובילי בתי הספר לא עשו מאמצים מספקים לבניית שותפות חזקה בין הבית לבית הספר. חולשה מרכזית של בתי הספר הייתה העדרה של מדיניות כתובה לגבי מעורבות הורים. זאת, למרות שהספרות המקצועית בתחום ממליצה לבתי ספר לפתח מדיניות כתובה אשר קובעת את האופנים שהורים יכולים להיות מעורבים בחינוך ילדיהם וכיצד בית הספר והמורים יכולים לסייע להם בכך.

כל המנהלים שרואיינו דיווחו על כך שקיימו פגישה שנתית עם ההורים בשבוע הראשון של שנת הלימודים. ואולם, מטרת הפגישה הייתה להציג בפניהם את תוכנית הלימודים ולא לבנות שותפות איתם. כמו כן, מפגשים שהתקיימו במהלך השנה עם ועדת בית הספר כללו רק את נציגי ההורים. נושאי המפגשים בוועדת בית הספר עסקו בעיקר ביישום תוכנית הלימודים ובחלוקת התקציב.

עוד עלה מהראיונות שרוב תוכניות הפיתוח המקצועי שבהם השתתפו המנהלים התמקדו בניהול בית הספר ולא בעידוד למעורבות הורים.

בעוד שחלק מהמנהלים עודדו מורים לייצר אווירה בית ספרית שמזמינה הורים, חלקם הביעו גישה שלילית כלפי מעורבות הורים והיו כאלה שהביעו חשש שההורים יתערבו ויפריעו להוראה בבית הספר.

 

המלצות

יש לסייע למובילי בתי ספר ולמורים לטפח מעורבות הורית בבית ספרם. פיתוח מקצועי למנהיגי בית ספר צריך להיות מכוון לאופנים שהם יכולים לתמוך במורים לעודד מעורבות הורית בחינוך. עבור המורים הפיתוח המקצועי צריך להיות מכוון לטיפוח יכולתם המקצועית לבסס מערכת יחסים עם הורים ולהזמינם להיות מעורבים. ברמה הממשלתית יש להקצות תקציב לתוכניות חינוך התומכות במעורבות הורים למנהיגי בתי ספר, מורים והורים.

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא מעורבות הורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya