מאמץ משותף: הערכת עמיתים וההיסטוריה של הערכות המורים במחוז מונטגומרי שבמרילנד

Sullivan, Jeremy P. " A Collaborative Effort: Peer Review and the History of Teacher Evaluations in Montgomery County, Maryland", Harvard Educational Review 82. 1 (Spring 2012): 142-152,167-168.


במאמר זה, המחבר חוקר את ההיסטוריה של הערכות המורים במחוז מונטגומרי שבמדינת מרילנד. הוא מתאר את האופן שבו, על פני תקופה של שלושה עשורים, איגוד החינוך של מחוז מונטגומרי   (Montgomery County Education Association (MCEA) ביסס עצמו כאיגוד מקצועי חזק ומינף את כוחו כדי למסד גישה שיתופית יותר להערכות מורים במחוז. תוך שימוש בעיקר בנתונים ארכיוניים מארגונים חינוכיים במחוז מונטגומרי, המחבר מראה כיצד איגוד MCEA והמורים החברים בו התנגדו בתחילה למכניזמים של ההערכה שאותם הם ראו כבלתי אפקטיביים וכלא הוגנים.

לאחר מכן, המחבר משרטט את התהליך שבאמצעותו איגוד MCEA עבד יחד עם המנהלים כדי לפתח תכנית הערכה שנעזרת בעמיתים (Peer Assisted Review program). כיום תכנית זו , המנוהלת במשותף על ידי איגוד MCEA ומערכת בית הספר, נהנית מתמיכה רחבה במחוז ומשמשת כדוגמא לאופן שבו המורים והאיגודים שלהם יכולים לשתף פעולה עם המנהלים ולעבוד יחד עמם לקראת המטרה של שיפור ההוראה והלמידה בבתי הספר הציבוריים.

לפי תכנית זו, כל המורים הנמצאים בשנת ההוראה הראשונה שלהם מוערכים על-ידי המנהלים ועל-ידי המורים היועצים; מורים בעלי קביעות מוערכים כל שלוש שנים עד חמש שנים בתלות באורך השירות ובתוצאות של ההערכות הקודמות שלהם. אם מתייחסים למורה כאל השלב הבא בתהליך של תכנית הערכה הנעזרת בעמיתים (PAR), הוא נדרש לעבוד עם המנהל ועם המורה היועץ כדי לתכנן תכנית שתפנה לתחומים שבהם השיפור הכרחי. המורים היועצים הם חברי איגוד MCEA שלוקחים חופשה בת שלוש שנים כדי לעבוד במשרה מלאה של תכנית PAR , וכל מורה יועץ מייעץ לחמישה עשר עד עשרים מורים בו זמנית, מה שמאפשר לכל מורה לקבל תשומת לב אישית ותמיכה.

 קישור למאמר באנגלית ( למנויי מאגר  proquest )

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya