מאמנים כמנהיגי המערכת

Fullan, Michael and Knight, Jim. "Coaches as System Leaders", Educational Leadership, (October 2011), Vol. 69, No. 2, p. 50-53.

קיימת הכרה הולכת וגדלה בכך שאנו זקוקים לרפורמה בחינוך בקנה מידה גדול-ברמת המחוז, המדינה, או האומה. כאן נכנס תפקידם של המאמנים.

יש להתייחס לתפקידם של המאמנים כאל חלק מאסטרטגיה כוללת לשנות מערכות. מאחר וללא אימון, מאמצי רפורמה מקיפים רבים לא יובילו לשיפור אמיתי.

אימון טוב משיג תוצאות-והוא משיג אותן במהירות יחסית. אולם, "אימון טוב" אינו המציאות עבור מאמנים רבים הפועלים במערכות שאינן מאורגנות כדי ליצור, להתפתח, ולתמוך בתנאים עבור שיפור לימודי.

בארה"ב, לדוגמא, הרפורמה הכלל-מערכתית בחינוך מתמקדת במניעים שגויים (Fullan, 2011a ), כגון: אחריותיות, פיתוח המורה האינדיבידואלי, בטכנולוגיה ובמרכיבי הרפורמה.

במקום במניעים כגון: בניית יכולת, עבודת צוות, פדגוגיה ורפורמה שיטתית. מניעים אלה תואמים במידה רבה יותר את האסטרטגיות של מאמנים טובים.


אמן את דרכך להצלחה

המחברים מתייחסים לאופן שבו אימון יכול לשפר את ההישגים הלימודיים.

לדוגמא, בתי הספר במחוז שבאונטריו, קנדה הגיעו בעשור האחרון להצלחה עיקרית באוריינות, אוריינות בחשבון ומספר גבוה של תלמידים המסיימים את לימודיהם בבית הספר (Sharratt & Fullan, 2009 ).

במחוז זה, המפקח על ההוראה ועל תכנית הלימודים ואחד ממחברי המאמר עבדו עם 17 בתי ספר בעלי הישגים נמוכים במחוז זה (Sharratt & Fullan, 2009).

בבתי הספר שהשתפרו באופן ניכר, מאמני האוריינות עבדו בצמוד למנהלים כדי ליישם את "תכנית 14 הפרמטרים להצלחה", ש"וועד בית הספר של מחוז יורק" (York Region District School Board) מצא כי אסטרטגיות אלה משפרות את הישגי האוריינות של התלמידים .

פרמטרים אלה כוללים, בין היתר, אמונות וחזון משותפים, שיבוץ מאמני אוריינות, מנהיגות של המנהל, התערבות מוקדמת ומתמשכת, פיתוח מקצועי של אוריינות, פגישות בבית הספר לגבי ציון ונושא הלימוד, הקצאת משאבים ללמידת אוריינות, מחקר פעולה הממוקד באוריינות, מעורבות הורית, קשרים לאוריינות על פני תכנית הלימודים ואחריותיות ואחריות משותפות.

המאמנים בילו את היום בתכנון מערך השיעור עם המורים, צפו בהוראה, סייעו בפגישות , סקרו את נתוני התלמידים והובילו הציונים המשותפים של עבודת התלמידים.

המערכת השתפרה באופן דרמטי-ביותר מעשרים אחוזים ברוב המדדים. מנהלי בתי הספר ראו עצמם כחלק מהמאמץ המערכתי.

דוגמא נוספת, בית הספר Crosby Heights, בית ספר מסוג k-8 עם 662 תלמידים.

כאשר מונה לבית הספר מנהל חדש בשנת 2004, בית הספר היה אחד מבתי הספר בעל ההישגים הגרועים ביותר במחוז.

בנוסף לקביעת כיוון חדש עבור Crosby Heights, המנהל ומאמן האוריינות החלו לעבוד ביחד עם המורים כדי לשפר את ההוראה.

מאמן האוריינות והמורה תכננו את התרשים עבור השיעור, את הפוסטרים שהם ייצרו כדי לתאר את הקריטריונים להצלחה בשפה ידידותית לתלמיד, את קבוצות התלמידים שבהן הם ישתמשו, ואת האסטרטגיות שהם יישמו. יחד עם המנהל, המאמן והמורים גם בחנו בשיתוף פעולה את עבודת התלמידים ונתנו להם ציונים.

ניסיון ההוראה החיובי והחדש של המורים החל לשנות את תרבות בית הספר. ארבע שנים מאוחר יותר, בית הספר העלה את שיעורי המיומנות באוריינות ובאוריינות בחשבון ממוצע של 43% ל-83% התפנית הייתה תוצאה של שילוב מוצלח של 14 הפרמטרים. מאמן האוריינות היה חבר מפתח בצוות בית הספר שהוביל למאמץ זה.

התפקיד של הנהגת בית הספר-של המנהלים ושל המאמנים-חייב להתבצע ברמת המערכות כדי להגיע לשיפור נרחב .

מאמנים מוצלחים משלבים התמחות לימודית עם ידע לגבי אסטרטגיות ברמת בית הספר וברמת המחוז.

האימון לא יצליח במקרים שבהם המאמן והמנהל לא הבינו את התכניות לשיפור בית הספר.

בנוסף במקרים שבהם המנהלים לא היו ברורים לגבי האופן הטוב ביותר שיש להעסיק את המאמנים.
וכך במקום לנצל את זמן שהייתם בבית הספר לאימון, המאמנים ביצעו עבודות מנהליות למחצה או עבודה פקידותית במקום שיפור ההוראה.

וכן, כאשר מחוז שכר מאמנים אך לא הבהיר מה צריכות להיות מטרות ההתפתחות המקצועית של המאמנים. וכן המחוז לא סיפק למידה מקצועית עבור המנהלים, כך שהם לא היו מסוגלים לספק למאמנים בהירות או תמיכה.


ניתן לעשות זאת

פיתוח אסטרטגיות אפקטיביות מערכתיות היא מטרה חדשה עבור מנהיגי בתי ספר רבים, כולל המאמנים.

בשמונה השנים שחלפו, המחברים לקחו מערכת גדולה וקפואה הכוללת שני מיליון תלמידים ב-4,000 בתי ספר יסודיים ו-900 בתי ספר תיכוניים ב-72 מחוזות חינוך באונטריו והשיגו שיפורים ניכרים בהישגי התלמידים.

אוריינות ואוריינות מספרית עלו ב-14% בקרב 4,000 בתי ספר יסודיים, ושיעורי המסיימים את בתי הספר התיכוניים עלה מ-68% ל-81%.

בלב האסטרטגיה נמצאת בניית היכולת הלימודית, עם מאמנים ברמת בית הספר, ברמת המחוז, וברמת הפרובינציה העובדים עם מנהלים הממוקדים מבחינה לימודית-מנהלים, מפקחים, ופקידים של הפרובינציה.

מאמני האוריינות הם חלק אינטגרלי מההצלחה שלנו ברמת בית הספר היסודי.

ברמת בית הספר התיכון, מאמנים אלה משמשים כסוכני שינוי; העובדים כחלק מצוות המנהיגות של בית הספר, הם מתמקדים בתלמידים המתקשים.

המערכת החדשה מזהה, מפזרת ותומכת בפרקטיקות פדגוגיות המניבות תשואה גבוהה, כגון: "נתיב ללמידה ביקורתית" (critical learning pathway ), מחזור בן ששה שבועות שבמהלכו המורים מתבוננים בעבודת התלמיד כדי לשפר את ההוראה. מאמנים ברמת הפרובינציה, ברמת המחוז, וברמת בית הספר, משתתפים בה.

דו"ח עכשווי (Mourshed, Chinezi, & Barber, 2010) שבחן כיצד מערכות בית הספר השתפרו, מצא שבתי הספר במדינות המתפתחות שעברו מהישגים דלים להישגים בינוניים, מיקדו את ההתערבויות שלהם בלמידה מקצועית ובאחריותיות. אולם מדינות שעברו מהישגים טובים להישגים מצוינים מיקדו 78% מההתערבויות שלהם בלמידה מקצועית ורק 22% באחריותיות.

החוקרים סיכמו שברגע שיכולת המורים מגיעה לרמה מסוימת, תרבות העמיתים הופכת למקור של אנרגיה וחדשנות. על כן, העמיתים הופכים לסוכני שינוי. אלה חדשות טובות עבור המאמנים משום שפיתוח של תרבויות עמיתים היא עבודה שעליהם לעשות.

מדינות, פרובינציות ואומות צריכות להכיר בכך ששילוב של סוכני שינוי חיוני להצלחה. אם המורים הם הגורם המשמעותי ביותר בהצלחת התלמיד, והמנהלים הם הגורם השני בהצלחתו, אז המאמנים הם הגורם השלישי.

כל השלושה, בעבודה בצוותים מתואמים היטב, יידרשו לגרום לשינוי עמוק. העבודה של המאמנים חיונית משום שהם משנים את התרבות של בית הספר ככל שזה קשור לפרקטיקה לימודית.

תפקיד חדש עבור המאמנים

בתי הספר זקוקים לבניית יכולת, למידת צוות, למידה על פני בתי הספר ושקיפות של הפרקטיקה הפדגוגית ושל התוצאות-אותם דברים שהמאמנים טובים בהם.

הם גם זקוקים יותר לטכנולוגיה המונעת באופן פדגוגי וללמידה עמוקה סביב מיומנויות מסדר גבוה של אוריינות מתקדמת, שיתוף פעולה ואזרחות.

המאמנים הם מנהיגי מערכת. הם זקוקים לפיתוח כסוכני שינוי ברמה הלימודית וברמת השינוי הארגוני והמערכתי.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י מיכל זרזבסקי , עורכת תוכן ומידענית במכון מופ"ת.

ראה גם : מאמרים נוספים של פרופסור Fullan, Michael בפורטל מס"ע

האימון הינו שיטה המאפשרת לאנשים להגיע לתוצאות או שינויים משמעותיים בכל תחום
בחייהם בזמן קצר ובדרך נינוחה ויעילה.

תהליך האימון מבוסס על מערכת יחסים ייחודית הנוצרת בין המאמן למתאמן המושתתת על
הקשבה והעצמה . במסגרת מערכת יחסים זו בולטת אווירת שותפות לדרך ולמטרה . המאמן
רואה את גדולת המתאמן ומקשיב לו בצורה נקייה , ללא שיפוטים , דעות קדומות או ביקורת .
הקשבה כזו יוצרת מרחב נינוח ואוהד, המאפשר למתאמן לצמוח בתוכו.

בתהליך האימון מציב המאמן מראה מול המתאמן ומאפשר לו להתבונן מנקודת מבט חדשה.
התבוננות זו ממוקדת ברצונות , בכישורים, בעוצמות ובאפשרויות שלו . האימון בבסיסו גורם לנו
לראות את הפרט בראיה חיובית ומעצימה.

אחת המטרות העיקריות של האימון , שניזונה מה"פסיכולוגיה החיובית", היא להאיר את כוחות
הנפש. למטרה זו שתי משימות עיקריות : חיזוק הפרט, והבאתו למצב של יעילות תפקודית בכל
מישורי חייו.

ראה גם :  המורה כמאמן אישי

New studies highlight benefits of teacher coaching

Teaching How to Teach: Coaching Tips from a Former Principal

Study Finds Secondary Teacher Coaching Program Improves Student Test Scores

סקרנות וחקרנות: אבני היסוד בהתעצמות המורה / מירה קרניאלי

Leading in a Culture of Change Personal Action Guide and Workbook

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya