מאה שנה של מחקר ציונים

Brookhart, Susan M.; Guskey, Thomas R.; Bowers, Alex J.; McMillan, James H.; Smith, Jeffrey K.; Smith, Lisa F.; Stevens, Michael T.; Welsh, Megan E. A Century of Grading Research. Review of Educational Research, Dec2016, Vol. 86 Issue 4, p803-848.

מתן ציונים מתייחס לסמלים המשויכים לחלקים אינדיבידואלים של עבודת התלמיד או למדדים מרוכבים של ביצוע התלמיד בתעודות. סקירה זו של יותר ממאה שנות מחקר בנושא מתן ציונים מתייחסת לחמישה סוגים של מחקרים:

  1. מחקרים מוקדמים לגבי המהימנות של הציונים,
  2. מחקרים כמותיים לגבי הרכב ציוני התעודות מגיל הגן ועד התיכון,
  3. מחקרי סקר וראיונות לגבי תפיסות המורים את הציונים,
  4. מחקרים לגבי מתן ציון מבוסס-סטנדרטים,
  5. מתן ציונים בהשכלה הגבוהה.

 

מחקרים מתחילת המאה העשרים התייחסו באופן כללי לציוני המורים כבלתי מהימנים. מחקרים עכשוויים יותר לגבי היחסים בין ציונים לבין הישגיות שנבחנה ומחקרי סקר לגבי אמונות ופרקטיקות של מתן ציונים של מורים מציעים שציונים מעריכים קונסטרקט רב-ממדי הכולל הן גורמים קוגניטיביים הן לא-קוגניטיביים המשקפים מה שמורים מחשיבים בעבודת התלמיד. נידונות ההשלכות עבור מחקר עתידי ועבור פרקטיקות של מתן ציונים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

"בשביל מה אנחנו מודדים?"

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya