מאגר מילו"א עלה לרשת

המאגר נועד לשמש פורטל של משאבי לשון ואוריינות (ר"ת: מילו"א) לתועלת מורי המורים והסטודנטים במכללות, לחוקרים ולמורים באקדמיה ובמערכת החינוך.
המדור העיקרי של המאגר הוא ספרייה דיגיטלית בנושאים הנוגעים לידע הלשון והאוריינות שנאספו משך שנים רבות על ידי ד"ר צבי שראל. במאגר מגוון של טקסטים ומטלות קריאה וכתיבה ברמות שונות, כדי לענות על צרכיהם של לומדים בעלי מוכנות שונה ורמת לימודים דיפרנציאלית. המאגר שנבנה ופותח לצורכי הכשרת המורים, מכיל גם הערות דידקטיות המכוונות לדרך ההוראה של נושאים שונים.
 
המאגר  הממוחשב  והממויין ביסודו הוא אסופת מאמרים ותקצירי מאמרים, רשימות ביבליוגראפיות וקישורים למרכזי אוריינות .
 
כל אחד מהנושאים הממוינים במאגר מהווה יחידה מודולארית העומדת בפני עצמה והמשתמש יכול לבחור מבין המודולים את הדרוש לו.
 
מיון לפי נושאים: 22 תיקיות לפי נושאים ממוקמות עד כה במאגר. הנושאים מייצגים היבטים שונים של הכתיבה האקדמית מאפייניה ורכיביה.
לחלק מחומרי הלמידה נוספו דוגמאות של יישום העקרונות המוצגים במסמכים שונים, הצעות לתרגילים, לפעילויות חקר וכדומה העשויות לבסס את העיון הראשון .
 
קרדיט על פיתוח המאגר : א. ד"ר צבי שראל ב. "המרכז ללימודי הטקסט" שב"מכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש הרא"ם ליפשיץ
 
כתובת המאגר באינטרנט :   http://www.lifshiz.macam.ac.il/milo/mavomaagar.htm
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya