לתמוך במנהיגי בית הספר החדשים באמצעות חונכות

Bertrand, L. A., Stader, D., Copeland, S. (2018). Supporting new school leaders through mentoring, School Leadership Review, 13 (2), 81-94

למאמר המלא

לקריאה נוספת

חונכות שהיא יותר מ"עידוד קבוצתי": בחינה של דרכי חונכות מנקודות המבט של חונכים

מבט רענן על מנהלים בבתי ספר ציבוריים בארה"ב – תוצאות סקר לאומי של מורים ומנהלים

חונכות (מנטורינג) ניתנת להגדרה בדרך הטובה ביותר כ"תהליך שבו אדם אחד מספק תמיכה אישית ואתגר לאיש/אשת מקצוע אחר/ת" (Bush, 2009, p. 379). חשיבותה של חונכות, במיוחד עבור מורים ובעלי תפקידים חדשים אחרים (אדמיניסטרטורים), ידועה ומוכרת מזה זמן. כראיה, מאז שנת 2000 למשל, יותר ממחצית המדינות העבירו חוקים המחייבים חונכות עבור מנהלי בית-ספר חדשים. מרביתם של החוקים הללו מכתיבים חונכות במהלך השנתיים הראשונות לעבודה.

המחקר האיכותני המתואר במאמר עוסק בחוויות החונכות של מנהלים בשנותיהם הראשונות בתפקיד. המשתתפים האמינו כי יש חשיבות לכך שהמנהל החונך יעסוק במקצוע בשעת החונכות ו/או שיהיה בעל ניסיון ברמה מקבילה. המשתתפים הוסיפו כי חשוב שהחונך יהיה קרוב באופן יחסי לבית הספר שבהם הם עובדים על מנת להקל על התקשורת ויחסי הגומלין. בנוסף עלה מהממצאים כי יש חשיבות להצבת מטרות משותפות, מדוברות ומוסכמות בין שני המנהלים. נושא נוסף שעלה מהמחקר הוא חשיבותו של האמון הנבנה במהלך יחסי החונכות. כל המשתתפים היו בדעה שאמון הוא אחד הגורמים המהותיים ביותר להצלחה. לסיום, המשתתפים האמינו כי חוויית חונכות הנמשכת שנתיים מהווה מסגרת זמן ראויה ומשמעותית על מנת שתהליך החונכות ישא פרי.

ביבליוגרפיה

Bush, T. (2009). Leadership development and school improvement: Contemporary issues in leadership development. Educational Review, 61(4), 375-389

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Bush, T. (2009). Leadership development and school improvement: Contemporary issues in leadership development. Educational Review, 61(4), 375-389
 
 

yyya