לשלם על התקדמות: הקשר בין שכר מורי תיכון בפלורידה לבין נשירת תלמידים

Ran, H. and Buckman, D. (2016). Pay for progress: The relationship between Florida districts' teacher salary offerings and their high school dropout rates. Journal of School Public Relations, 37, 3, 320-346

האם מורים יכולים למנוע נשירה של תלמידים? מחברי המאמר התבססו על תיאוריות המניחות כי העלאת שכר של מורים תמשוך למערכת מורים טובים יותר, כדי לבחון נתונים משלוש שנים (2012 עד 2014) בבתי ספר תיכון ציבוריים בפלורידה. המחברים בחנו שכר ממוצע, ופוטנציאל השתכרות עתידי בהתחשב בתארים אקדמיים. ממצאי המחקר הראו כי שיפור בשכר קשור באופן חיובי לרמות נמוכות יותר של נשירת תלמידים. ממצאים אלה מעלים תרומה חשובה למחקר על שכר מורים, איכות מורים ומניעת נשירה בתיכון – ויש לו השלכות על מדיניות.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים על שכר מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya